Registreerimine "Väliseesti noorte keelelaager 2024" 

Hea noor (13-18 aa.), palun täida allolev vorm, kui soovid kandideerida keelelaagris osalejaks. Laagrid toimuvad Venevere Puhkekeskuses, Viljandimaal.

Sugu
Sugulastest on Eesti päritolu
Mitu korda oled keelelaagris osalenud
Kuidas hindad oma eesti keele oskust?
Millises laagrivahetuses soovid osaleda
Lapsevanema kontaktandmed

Integratsiooni Sihtasutus töötleb kandidaatide andmeid seoses laagri läbiviimisega. Isikuandmeid töötlevad ainult kandideerimisprotsessi korraldavad isikud.

Integratsiooni Sihtasutuse isikuandmete töötlemise kord: https://integratsioon.ee/isikuandmete-tootlemine

Oma andmete andmekogusse lisamiseks pead andma nõusoleku.

Noortelaagri korraldame üleilmse eestluse tegevuskava 2022-2025 tegevussuunast nr 1 lähtudes, mille eesmärk on Eesti identiteedi edendamine ja säilitamine välismaal, korraldab sihtasutus välisriikides elavatele Eesti juurtega noortele keelelaagreid.

Annan oma nõusoleku esitatud ja kogutud andmete töötlemiseks. Isikuandmete töötleja on Integratsiooni Sihtasutus, registrikood 90000788, aadress Linda 2, 20309 Narva.