Aasta sillalooja 2023: Maria Sakarias

Sel aastal pälvis lõimumispreemiate jagamisel aasta sillalooja tiitli Ukrainast sõja eest Eestisse põgenenud haridustöötajaid toetava Mondo Ukraina Akadeemia eestvedaja Maria Sakarias. Mondo Ukraina Akadeemia on ainus kogukond Eestis, mis toetab Ukrainast sõja eest Eestisse põgenenud haridustöötajaid. Eesotsas Mariaga pakub akadeemia pedagoogidele võimalust Eesti argieluga kohaneda, end Eestis professionaalselt teostada, toetada Ukraina lapsi ja peresid ning luua koostöösidemeid Eesti haridustöötajatega.

Loe rohkem Maria ja tema tegevuste kohta allpool asuvast intervjuust.

 

Aasta sillalooja 2023: Maria Sakarias

Miks olete otsustanud panustada sellesse valdkonda ja miks on teie arvates see panus üldse oluline?

Mondo jaoks oli Eestisse elama asunud Ukraina haridustöötajate toetamine väga loogiline samm. Töötame Ukrainas alates 2014. aastast ja oleme panustanud suuresti just haridus- ja psühhosotsiaalsetesse tegevustesse ning demokraatia arengusse. Ka praegu jätkub kõigele vaatamata meie koostöö meie koolivõrgustikuga Ukrainas – alates 2022. aasta veebruarist oleme korraldanud digipädevuste, vaimse tervise ja psühhosotsiaalse toe koolitusi enam kui 4000 õpetajale ja koolipsühholoogile seitsmes Ukraina oblastis. Seega on meie meeskonnal kogemus Ukraina õpetajate koolitamisel ja arusaam Ukraina ja Eesti haridusvaldkondade erinevustest. Samuti on ka paljud maailmahariduslikud õppematerjalid tõlgitud ukraina või vene keelde.

Nägime 2022. aasta kevadel, et Eestis ei pööratud piisavalt tähelepanu Ukraina haridustöötajate toetamisele, kuigi neil on kanda väga oluline roll Ukraina õpilaste toetamisel meie koolides ja pikemas perspektiivis ka potentsiaal töötada õpetajana Eesti koolis. Täna on Mondo Ukraina Akadeemia (MUA) ainus kogukond Eestis, mis toetab Ukrainast sõja eest Eestisse põgenenud haridustöötajaid, pakkudes neile koolitusi ja tuge. Aktiivselt on koolitusprogrammis osalenud üle 50 õpetaja, aga infovälja vaates toob meie tegevus kokku üle 200 Ukraina haridustöötaja.

 Kuidas olete ise sellesse valdkonda panustanud / panustate ja millised on olnud olukorrad, kus tunnete, et see kõik on tõesti korda läinud?

MUA loodi 2022. aasta suvel ning selle tegevused kestavad edasi ka uuel õppeaastal. Ukraina hariduskeskkond erineb oluliselt Eesti omast – seega käsitlevad MUA koolitused teemasid, mis on õpetajatele paljuski uued. Umbes kord kuus toimuvatel koolitustel õpitakse aktiivõppe meetodeid, maailmahariduse ja projektõppe meetodeid, Eesti haridussüsteemi ning interaktiivseid ja digitaalseid õpetamise meetodeid. Keskendutakse koostööle õppijate ja õpetajate vahel ning koostööle Eesti haridustöötajatega. Mitmed MUA võrgustiku liikmed on motiveeritud õpetajad, kes oskavad aina paremini ka eesti keelt.

Olen olnud kaasas, et tagada meile rahastus, luua meeskond ja kujundada programm. Täna toob võrgustiku kokku endiselt Mondo, aga sisulist poolt veavad eest Ukraina õpetajad.

Tunneme, et meie tegevus läheb korda, kui kuuleme, millist mõju on programm Ukraina õpetajatele avaldanud. Nad on avameelselt jaganud, et tunnevad end tänu sellele Eestis vastuvõetult, leidsid (professionaalse) kogukonna ning hindavad tegevusi, mis muudavad nende tegutsemise Eesti haridusmaastikul tähenduslikuks – kõik see toetab pikas perspektiivis nende kohanemist Eesti ühiskonnas.

Milles näete lõimumisvaldkonnas suurimaid proovikive?

Eelkõige keeleõpe – üleminek eestikeelsele haridusele on vajalik ja teretulnud, aga kindlasti kujutab see Ukraina haridustöötajate jaoks väga suurt väljakutset. Paljud neist on valmis Eestisse jääma ja sooviksid koolis töötada, aga keeleõppe edukus on individuaalne ja C1-taseme saavutamine nõuab aega ja aktiivset praktikat. See on eriti keeruline, kui inimene elab piirkonnas, kus igapäevane keelepraktika on piiratud. Kuna keelenõuete täitmine ja erialase töö leidmine võib nende jaoks olla keeruline, peavad nad tegutsema valdkonnas, mis ei vasta nende kvalifikatsioonile – see mõjub negatiivselt nende enesekindlusele, vaimsele tervisele ja võib põhjustada ka majanduslikku ebastabiilsust.

Mida tähendab teie jaoks tänavune preemia? Millist jõudu annab see teile edaspidiseks?

Olen väga liigutatud ja tänulik. Minu ja Mondo Maailmakooli jaoks tähendab preemia tunnustust meie pingutuste eest Ukraina haridustöötajate toetamisel – see annab jõudu ja kinnitust, et nende panus selles valdkonnas on oluline ning aitab kaasa lõimumisele ja vastastikusele mõistmisele.

Eestis õpib koolides ja lasteaedades ligi 8500 Ukraina sõjapõgenikust õpilase. Nende laste haridustee ei tohi katkeda, ent nii suures mahus põgenike lisandumine Eesti haridusasutustesse on suur väljakutse siinsetele õpetajatele. Ukraina haridustöötajatel on siin oluline roll, et aidata õppijatel uues keskkonnas kohaneda ja tähenduslikult õppida. Õpetajakoolituste kaudu jõuavad õpilasteni paremini Eesti koolides kasutatavad meetodid, näiteks aktiivõpe, ning samuti on neil klassi- ja koolikaaslastega lihtsam ühiseid väärtusi leida. MUA raames on toimunud ka õpilastele kunstiteraapia jm tunnid, ÜRO matked ning nad on olnud kaasatud Mondo noortekonkurssides. Soovime ka edaspidi pakkuda neile võimalikult tähenduslikku ja toetavat programmi.

Kes olid need inimesed, kes on teid kas tänavu/üleüldse nende tegevuste juures aidanud/inspireerinud?

Oleme tänulikud Heateo Haridusfondile, mille raames saime käivitada programmi esimese hooaja, ja ÜRO Pagulasameti UNHCRile ja USA saatkonnale, kelle toel saime tegevusi jätkata. Kõige rohkem on meid aidanud ja mind isiklikult inspireerinud Ukrainast pärit õpetaja Hanna, kes töötab Vanalinna Hariduskolleegiumis Ukraina laste õpetajana. MUA-sse panustab ta kogukonna koordinaatorina ja aitab kujundada tegevusi, mis oleksid Ukraina õpetajatele kõige väärtuslikumad.

Kuidas te täna ise tehtut hindate ja milliseid plaane teete selle põhjal tulevikus?

Teekond ei ole lihtne, aga kindlasti tahame jätkata ja pakkuda tegevusi, et Ukrainast sõja tõttu Eestisse pagenud ekspertidel oleks võimalus oma valdkonnas Eestis kohaneda ja oma tugevusi siin tööle panna. Loodame, et sellest võidavad nii väiksemad ukrainlased, haridustöötajad ise, aga ka haridussüsteem ja Eesti tervikuna.

Alati ei lähe meil kõik päris plaanipäraselt. Milliseid soovitusi te sellisteks hetkedeks teistele jagaksite? Kui on ikkagi raske, siis kuidas seda indu edasi hoida?

Rasketel hetkedel soovitan säilitada paindlikkust, õppida ebaõnnestumistest, olla tiimi jaoks olemas ja luua teadlikult positiivseid hetki. Mondo Ukraina Akadeemia kogemusest lähtuvalt on oluline kohaneda ja leida alternatiivseid lahendusi – proovime kujundada programmi jooksvalt vastavalt õpetajate vajadustele, mis tähendab pidevat kuulamist ning teadlikku märkamist. Väljakutsetes näeme võimalusi õppimiseks ja kasvamiseks ning realistlikud eesmärgid aitavad motivatsiooni hoida.

Kõige tähtsam on positiivne suhtumine ja julge pealehakkamine. Proovime võimalikult palju praktiseerida tunnustavat avastamist – see tähendab, et lahendame väljakutseid, aga samas tunneme tänulikkust ja tähistame kõike seda, mis on juba hästi.

Järgmine aasta on pühendatud kultuuririkkusele. Mis on teie jaoks kultuuririkkus ja milles see teie arvates just Eesti puhul väljendub?

Kultuuririkkus on minu jaoks mitmekesisus, mis tuleneb erinevatest kultuurilistest elementidest, traditsioonidest, keeltest ja väljendusviisidest, mis meie ühiskonda rikastavad. Eesti puhul väljendub kultuuririkkus mitmekesisel moel – see hõlmab näiteks meie rikkalikku kultuuripärandit, keelelist mitmekesisust, kunsti, muusikat, toidukultuuri ja palju muud.

Kõige olulisemana väljendub kultuuririkkus erinevate kogukondade ja rahvuste koostoimimises ja -tegutsemises, kus erinevad inimesed panustavad oma perspektiivide ja traditsioonidega ühiskonna rikastamisse. Näen, et Eesti kultuuririkkust võikski mõtestada mitmekesise ja avatud ühiskonnana, kus erinevused on väärtustatud ning kultuuriline mitmekesisus on rikkus, mitte takistus.