<dt>Pealkiri: </dt><dd> Abiks Eesti Vabariigi põhiseaduse õpetamisel</dd>
Pealkiri:
Abiks Eesti Vabariigi põhiseaduse õpetamisel
Autor:
Jüri Põld, Oliver Kask, Ülle Madise, Mare Räis
Publisher:
Kirjastus Argo
Aasta:
2004
Released:
Tallinn
ISBN/ISSN:
9975-415-10-1
Võtmesõnad:
õppematerjal keskharidus kodakondsus kodanikukasvatus põhiseadus 
Manus:
2_6.pdf

Brošüür on suunatud õpetajatele ja gümnaasiumi õpilastele, et koolitöös lähemalt selgitada riigiõiguse arengut ja põhiseaduse olulisemaid peatükke.

 

Antud brošüür täiendab juba varem koolidesse jõudnud dokumendikogumiku „Eesti omariikluse arengust“ kasutamise võimalusi. Tekib uus õppeainete lõimise võimalus, selgitamaks ja mõistmaks riigiõiguses oluliste dokumentide ajaloolist tausta ja sisu.

 

Kõigi peatükkide lõpus on autorite koostatud küsimused, millele saab tekstidest leida vastused. Kogumiku lõpetab üldistav ja kordav test, milles esitatud ülesannete kaudu saab iga õpilane oma teadmisi, oskusi ning üldistusvõimet iseseisvalt proovida.

 

Materjal on ühtaegu eesti ja vene keeles, et aidata vene õppekeelega koolides õppijatel omandada vastavat eestikeelset sõnavara.

 

Materjali jaotati tasuta vene õppekeelega põhikoolidele, gümnaasiumitele ja kutsekoolidele. Tiraaž on 5200 eksemplari.