<dt>Pealkiri: </dt><dd> Eesti keel vene õppekeelega koolile. Õppekomplekt 9. klassile</dd>
Pealkiri:
Eesti keel vene õppekeelega koolile. Õppekomplekt 9. klassile
Autor:
Mare Kitsnik
Publisher:
Ilo
Aasta:
2004
Released:
Tallinn
ISBN/ISSN:
9985575954
Võtmesõnad:
CD õppematerjal eesti keele õpe põhiharidus õpetajaraamat 

Ühtse metoodika järgi välja antud õppekomplektide sari 4.-9. klassile on ilmunud EL Phare programmi raames ning vastab riiklikule õppekavale. Metoodilise üldkontseptsiooni autorid on Leelo Kingisepp ja Piret Kärtner. Sarjas on kuus sarnase ülesehitusega õppekomplekti, kuhu kuuluvad õpik, töövihik, 2 heliplaati kuulamistekstidega ja õpetajaraamat CD-l.

Õpik võimaldab arendada kõiki osaoskusi: lugemist, kuulamist, rääkimist ja kirjutamist. Osaoskuste õpetamist toetab sõnavara ja grammatika süsteemne harjutamine. Materjal on jaotatud erinevateks õppeteemadeks, mis on rikkalikult illustreeritud.

Heliplaadile on salvestatud mitmesuguseid kuulamistekste – autentseid intervjuusid, dialooge, diktorite loetud tekste ja taustarütmiga hääldusharjutusi.
Töövihik toetab õpikut, sisaldades grammatika- ja sõnavaraharjutusi, kuulamisülesandeid ja lisalugemistekste.

Õpetajaraamat sisaldab juhiseid õppekomplekti kasutamiseks, kõikide õpikuülesannete kommentaare ja töölehti nii rääkimisülesannete kui ka tähtpäevadega seotud temaatiliste tundide läbiviimiseks.