Eesti keele ja kultuuri tundmise klubid

Konkursi aeg: -
Korraldaja: Rakenduskeskus

Riigihanke eesmärk on pakkuda keelelist ja kultuurilist kümblust eesti keele ja kultuuri tundmise klubi abil Eesti elanikele, kelle emakeel ei ole eesti keel ja kes soovivad tunda Eesti kultuuri eripära või ületada keele õppimise raskusi ning leida tuge ja innustust.
 

Sihtrühma moodustavad Eestis elavad eesti keelt emakeelena mittekõnelevad vähelõimunud inimesed, sh uussisserändajad.
 

Hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete registris aadressil https://riigihanked.riik.ee/register/hange/192103
 

Pakkumus tuleb esitada e-riigihangete registris hiljemalt 16. novembril 2017 kell 11.00.
 

Klubid korraldatakse Euroopa Sotsiaalfondi projekti „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks toetuse andmise tingimused“ tegevuse 5.2 „Lõimumisprogrammi väljatöötamine ja pakkumine“ alategevuse 5.2.2 „Keeleline ja kultuuriline kümblus“ raames.


Jana Tondi
Integratsiooni Sihtasutus
Keelelise ja kultuurilise kümbluse valdkonnajuht
Tel 659 9069
E-post: [email protected]
 

Joosep Vimm
Integratsiooni Sihtasutus
Rakenduskeskuse koordinaator
Tel. +372 659 9030
E-post: [email protected]