Eesti kultuuriruumi tutvustamine Eestis elavatele vähelõimunud püsielanikele ja uussisserändajatele perioodil 2019-2022

Konkursi aeg: -
Riigihange
Kood: 208501
Korraldaja: Integratsiooni Sihtasutus
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1570278/general-info

Hanke eesmärk: sõlmida kuni kolm (3) hankelepingut Eesti kultuuriruumi tutvustavate tegevuste ehk kultuurimooduli tegevuste ettevalmistamiseks ja elluviimiseks ajavahemikul 01.07.2019–31.01.2022 vähelõimunud püsielanikele ja uussisserändajatele.

Rahastamisallikas: Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist rahastatav projekt nr 2014-2020.2.06.004005006.01.15-0001 „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“, toetatava tegevuse punkt 5.2 „Lõimumisprogrammi väljatöötamine ja pakkumine“, alategevuse punkt 5.2.1 „Lõimumiskoolitused“.

Hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete registris järgmisel aadressil: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1570278/general-info.

Pakkumus tuleb esitada e-riigihangete registris hiljemalt 27. mail 2019 kell 15.00.

Lisainfo:

Jana Tondi

Keelelise ja kultuurilise kümbluse valdkonnajuht

659 9069
[email protected]