Eesti silmapaistvaimad lõimijad on selgunud

Neljapäeva, 15. novembri õhtul tehti teatavaks 2018. aasta lõimumisvaldkonna arenduspreemiate saajad. Välja jagati neli 1000 euro suurust preemiat. Arenduspreemiate eesmärk on tunnustada era- ja juriidilisi isikuid, kes on viimase aasta jooksul innustanud eri rahvustest inimesi koos tegutsema.

pilt„Sõbralik, sidus ja õnnelik ühiskond algab hoolivatest inimestest“, ütles kultuuriminister Indrek Saar. „Tunnustasime neid suure südamega inimesi ja tegusaid organisatsioone, kes on paistnud silma oma tegevusega, mis toob erineva kultuuri- ja keeletaustaga inimesi teineteisele lähemale, loob teineteisemõistmist ja panustab kogukonda. Olen kindel, et auhinnasaajate ettevõtmised on muutnud Eesti veelgi sõbralikumaks, turvalisemaks ja ühtsemaks koduks meile kõigile,“ ütles Saar.

Eestis elavate rahvusvähemuste kultuuride tutvustamise eest Eesti avalikkusele pälvis preemia Ida-Virumaa Integratsioonikeskus, kelle korraldatud konverentsi, teemapargi, festivali ja trükisega tutvustati avalikkusele Ida-Virumaa paljurahvuselist ja värvikat kultuuripärandit.

Kontaktide soodustamise eest eesti ja eesti keelest erineva emakeelega elanike vahel said preemia Sillamäe Lastekaitse Ühing ja MTÜ Eriline Maailm.
MTÜ Eriline Maailm korraldas noortele tänavatantsufestivali „Nolimit Dance Battle“, eesmärgiga tõsta ühiskonna teadlikkust erivajadustega inimestest. Festivalist võttis osa sada noort vanuses 10-26 aastat Eestist, Lätist, Leedust, Venemaalt ja Soomest. Festival aitas lõhkuda stereotüüpe ning pakkus erivajadustega noortele võimalust ennast väljendada tantsu kaudu võrdselt teiste noortega.

Sillamäe Lastekaitse Ühing kaasas eri rahvusest lapsi ja noori kõikjalt üle Eesti, et tuua lavale kosmose- ja teadusteemaline muusikal „Aelita 2.0 ehk Märka inimeses imet!“. Muusikali loomisprotsess koosnes kontsert-võistlustest osalejate valikuks ning aruteluseeriast lõimumise tuleviku üle Eestis. Osalejad kogesid, et ühistegevuses pole rahvus oluline - tekkis sõpruskond, keda ühendas muusika ja tants.

Lõimumisvaldkonna või rahvusvähemuste kultuuri noore tegija preemia, kes on aktiivselt panustanud valdkonna arendamisse pälvis Anna Mironova. Tema esitas preemiasaaja kandidaadiks Ukraina kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi, kelle hinnangul on Anna Mironova väga palju panustanud Ukraina kogukonna tegemistesse ja noorte kaasatõmbamisse.

Preemiakonkursile esitati ühtekokku 25 taotlust.

Integratsiooni Sihtasutus annab lõimumisvaldkonna arenduspreemiaid välja alates 1999. aastast. Preemiate väljaandmist toetab Kultuuriministeerium.

Fotol vasakult paremale Aleksandr Dusman Ida-Virumaa Integratsioonikeskusest, Integratsiooni Sihtasutuse juhataja Irene Käosaar, Ukraina kaasmaalaskonna Sillamäe Vodograi esindaja, Kultuuriministeeriumi asekantsler Piret Hartman ja MTÜ Eriline Maailm esindaja.