Hange: Eesti keele kursused (eesti keeles) täiskasvanutele (viitenumber 228794)

Konkursi aeg 19.10.2020 10:00 - 24.11.2020 14:00
Kood 228794
Korraldaja: Integratsiooni Sihtasutuse rakenduskeskus
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2490173/general-info

Hanke eesmärk: ette valmistada ja ellu viia ajavahemikus detsember 2020-31.12.2021 eesti keele A1-, A2-, B1-, B2- ja C1-tasemel (eesti keeles) kursused kokku 1504-le eesti keelest erineva emakeelega täiskasvanule vähemalt 94 keelerühmas parandamaks nende keeleoskust. Eesmärgi saavutamiseks sõlmitakse kuni 5 (viis) hankelepingut.

Menetluse liik: Sotsiaal- ja eriteenuste erimenetlus

Rahastamisallikas: Kultuuriministeeriumi kaudu eraldatud riigieelarvelised vahendid

Hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete registris järgmisel aadressil: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2490173/general-info

Pakkumus tuleb esitada e-riigihangete registris hiljemalt 24. novembril 2020 kell 14.00.

Lisainfo:

Jana Tondi

keeleõppe valdkonnajuht

+372 659 9069
jana.tondi@integratsioon.ee