Hange: Nõustamis- ja infosüsteemi tutvustamine ning lõimumis- ja kohanemisteenuste koolitus kohalikele omavalitsustele (viitenumber 224937)

Konkursi aeg 29.06.2020 10:00 - 04.08.2020 14:00
Kood 224937
Korraldaja: Integratsiooni Sihtasutuse rakenduskeskus
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2100492/general-info

Hanke eesmärk: suurendada kohalike omavalitsuste teadlikkust kohanemis- ja lõimumisteenustest ning suurendada nende ametnike ja töötajate suutlikkust anda eesti keelest erineva emakeelega sihtrühmale (vähelõimunud püsielanikud, uussisserändajad, tagasipöördujad) vajalikku infot ning suunata sihtrühma kuuluvaid isikuid vajadusel asjakohastesse asutustesse.

Menetluse liik: Sotsiaal- ja eriteenuste erimenetlus

Rahastamisallikas: Euroopa Sotsiaalfondist rahastatav projekt nr 2014-2020.2.06.004005006.01.15-0001 „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tingimused“.

Hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete registris järgmisel aadressil: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2100492/general-info

Pakkumus tuleb esitada e-riigihangete registris hiljemalt 04. augustil 2020 kell 14.00.

Lisainfo:

Kätlin Kõverik

vanemnõustaja

+372 659 9032
katlin.koverik@integratsioon.ee