<dt>Pealkiri: </dt><dd> Integratsioon Eesti ühiskonnas. Monitooring 2000</dd>
Pealkiri:
Integratsioon Eesti ühiskonnas. Monitooring 2000
Autor:
Marju Lauristin, Raivo Vetik
Publisher:
TPÜ Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut
Aasta:
2000
Released:
Tallinn
ISBN/ISSN:
9985-58-159-8
Võtmesõnad:
Eesti uuring monitooring 

1999. aastal algatas Integratsiooni Sihtasutus integratsiooniprotsesside monitooringu, et selgitada Riikliku Integratsioonistrateegia elluviimise käigus erinevate rahvusrühmade suhtes ja arusaamades toimuvaid muutusi ning nende kajastumist meedias.
Väljaandes avaldatakse 2000. aasta integratsioonimonitooringu tulemused nii küsitluse kui ajakirjanduse (eeskätt päevalehtede) sisuanalüüsi põhjal. Küsitluse viis läbi firma Saar Poll 2000. aasta kevadtalvel.

 

OSA I - ÜLDMONITOORING

 

 

OSA II - MEEDIAMONITOORING