Integratsiooni Sihtasutuse 2023. a konkursiplaan (sh hankeplaan)

Kinnitatud Integratsiooni Sihtasutuse juhataja 08.02.2023 käskkirjaga nr 1-3/2023/10-1 ning muudetud 23.02.2023 käskkirjaga nr 1-3/2023/14-1, 14.03.2023 käskkirjaga nr 1-3/2023/19-1, 05.04.2023 käskkirjaga nr 1-3/2023/25-1, 16.05.2023 käskkirjaga nr 1-3/2023/32-1, 11.07.2023 käskkirjaga nr 1-3/2023/43-1, 01.09.2023 käskkirjaga nr 1-3/2023/55-1, 20.09.2023 käskkirjaga nr 1-3/2023/64-1, ja 23.11.2023 käskkirjaga nr 1-3/2023/87-1.

NR KONKURSI NIMETUS KONKURSI TÜÜP VASTUTAV ISIK SÕLMITAVATE LEPINGUTE EELDATAV KOGUMAKSUMUS(KM-ta) RAHASTAJA KONKURSI VÄLJAKUULUTAMISE AEG
1 Tagasipöördumistoetuse maksmine Taotlusvoor Kaire Cocker 100 000,00 KUM jaanuar 
2 Väliseesti kultuuriseltside toetus Taotlusvoor Kaire Cocker 44 000,00 KUM jaanuar 
3 Lõimumist edendavad kultuuri- ja sporditegevused Taotlusvoor Ave Härsing 100 000,00 KUM jaanuar 
4 Rahvusvähemuste kultuuriühingute toetamine Taotlusvoor Ave Härsing 83 050,00 KUM jaanuar 
5 Toetus Ukraina sõjapõgenikest kuni 19-aastastele noortele ukraina keele ja kultuuri säilimiseks Taotlusvoor Ave Härsing 100 000,00 KUM jaanuar 
6 Eesti keele kursused haridustöötajatele Sotsiaalteenused RHS § 126 Jana Tondi 217 000,00 HTM jaanuar 
7 Uussisserändajatele suunatud kohanemisprogrammi keeleõppe kursuste tellimine Sotsiaalteenused RHS § 126 Jana Tondi 687 500,00 ESF/KUM jaanuar
8 Pereõppe partnerorganisatsioonide tegevustoetus Taotlusvoor Jana Tondi 100 000,00 KUM veebruar
9 Eesti keele koolitusteenuse tellimine Sotsiaalteenused RHS § 126 Jana Tondi 188 000,00 SIM veebruar
10 Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise koolitus vähelõimunud täiskasvanud püsielanikele ja uussisserändajatele Sotsiaalteenused RHS § 126 Jana Tondi 30 000,00 SIM veebruar 
11 Eesti keele A1-tasemel õpe ajutise kaitse saajatele IV Sotsiaalteenused RHS § 126 Jana Tondi 268 000,00 KUM veebruar
12 Uussisserändajatele suunatud kohanemisprogrammi teemamoodulite koolituste tellimine Sotsiaalteenused RHS § 126 Liilika Raudhein 273 000,00  ESF/KUM märts
13 Väliseesti noorte keelelaager Sotsiaalteenused RHS § 126 Kaire Cocker 32 000,00 KUM/HTM/VM märts
14 Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise koolitus vähelõimunud täiskasvanud püsielanikele ja uussisserändajatele Sotsiaalteenused
RHS § 126
Jana Tondi 30 000,00 SIM märts
15 Eesti keele kursused
haridustöötajatele 
Sotsiaalteenused RHS § 126 Jana Tondi 144 808,00 HTM märts
16 Eesti väliskogukondadele suunatud omaalgatuslike projektide taotlusvoor 2023 Taotlusvoor Kaire Cocker 50 000,00 VM aprill
17 Eesti keele kursused
haridustöötajatele
Sotsiaalteenused
RHS § 126
Jana Tondi 144 808,00 HTM aprill
18 Keelekümbluslaagrid
täiskasvanutele
Sotsiaalteenused
RHS § 126
 
Anna Farafonova 91 000,00 ESF/KUM aprill
19 Rahvusvahelise lõimumisalase
konverentsi korraldusteenuse
tellimine
Sotsiaalteenused
RHS § 126
Ivan Polynin 75 000,00 KUM aprill  
20 Eesti keele koolitusteenuse
tellimine
Sotsiaalteenused
RHS § 126
Jana Tondi 108 000,00 SIM aprill
21 Toetus lõimumist edendavatele
Ida-Virumaa kultuuri- ja
spordisündmustele
Taotlusvoor Ave Härsing 1 000 000,00 KUM mai
22 Eesti keele ja kultuuri
tundmise klubid
Sotsiaalteenused
RHS § 126
Jana Tondi 176 000,00 ESF/KUM mai
23 Eesti keele praktika
keelekohvikus
Sotsiaalteenused
RHS § 126
Jana Tondi 50 000,00 ESF/KUM mai
24 Eesti keele praktika
kultuuriruumi tutvustamise
kaudu
Sotsiaalteenused
RHS § 126
Jana Tondi 50 800,00 ESF/KUM mai
25 Eesti keele kursused (eesti keeles) täiskasvanutele Sotsiaalteenused
RHS § 126
Jana Tondi 416 000,00 KUM mai
26 Eesti keele koolitusteenuse
tellimine
Sotsiaalteenused
RHS § 126
Jana Tondi 116 000,00 SIM mai
27 Integratsiooni Sihtasutuse kodulehe arendamine ja hooldus (juuli 2023 – juuni
2026)
Avatud hankemenetlus § 51 Kati Ambo-Vaher 55 000,00 KUM mai
28 Ida-Virumaa ettevõtlust edendavad spordi- ja kultuuriüritused Taotlusvoor Ave Härsing 350 000,00 RahMin juuni
29 Integratsiooni Sihtasutuse Narva eesti keele maja Laulupikniku korraldusteenuse
tellimine
Sotsiaalteenused
RHS § 126
Anna
Farafonova
55 200,00 KUM juuni
30 Toetus Ukraina sõjapõgenikest kuni 19-aastastele noortele ukraina keele ja kultuuri säilimiseks II voor Taotlusvoor Ave Härsing 100 000,00 KUM juuni
31 Grupijuhtimise koolitus
klubide ja kohvikute
eestvedajatele
Sotsiaalteenused
RHS § 126
Jana Tondi 18 000,00 ESF/KUM juuli
32 Eesti keele õpet ja praktiseerimist toetavad õppereisid täiskasvanutele Sotsiaalteenused RHS § 126 Mari Sieberk 133 000,00 ESF/KUM juuli
33 Eesti keele koolitusteenuse tellimine Sotsiaalteenused RHS § 126 Jana Tondi 372 300,00 SIM juuli
34 Eesti keele ja kultuuri tundmise klubid Sotsiaalteenused RHS § 126 Jana Tondi 123 200,00 ESF/KUM juuli
35 Eesti keele praktika keelekohvikus Sotsiaalteenused RHS § 126 Jana Tondi 32 700,00 ESF/KUM juuli
36 Eesti keele kursused (eesti keeles) täiskasvanutele Sotsiaalteenused RHS § 126 Jana Tondi 320 000,00 KUM juuli
37 Integratsiooni Sihtasutuse klientide ja teenuste haldamise süsteemi arendamine ja hooldus (oktoober 2023 – oktoober 2025) Avatud hankemenetlus RHS § 51 Ann Lind-Liiberg 105 000,00 KUM juuli
38 Konkurss lõimumisvaldkonna 2022.-2023. aasta preemiatele Preemiad Ave Härsing 4 000,00 KUM august
39 Keeleõppe eesmärgil töölähetuste korraldamine avaliku sektori eri keele- ja kultuuritaustaga töötajatele Sotsiaalteenused
RHS § 126
Katrin Maiste 180 000,00 ESF/KUM september
40 Reisiteenuste ostmine Avatud hankemenetlus RHS § 51 Elmira Hozjaitšikova 150 000,00 ESF/KUM september
41 Eesti keele õpet ja
praktiseerimist toetavad
kultuuri- ja vaba aja
tegevused täiskasvanutele
Sotsiaalteenused
RHS § 126
Mari Sieberk 60 000,00 ESF/KUM september
42 Uussisserändajatele suunatud kohanemisprogrammi teemamoodulite e-õppe koolituste loomine Sotsiaalteenused RHS § 126 Britta Saks 180 000,00 ESF/KUM september
43 Eesti keele A1-tasemel õpe ajutise kaitse saajatele Sotsiaalteenused
RHS § 126
Jana Tondi 2 916 600,00 KUM september
44 Eesti keele õpet ja praktiseerimist toetavad õppereisid Tallinnast täiskasvanutele Sotsiaalteenused
RHS § 126
Mari Sieberk 66 500,00 ESF/KUM oktoober
45 Eesti keele kursused täiskasvanutele Sotsiaalteenused RHS § 126 Jana Tondi 600 000,00 KUM oktoober
46 Uussisserändajatele suunatud kohanemisprogrammi keeleõppe kursuste tellimine Sotsiaalteenused RHS § 126 Jana Tondi 2 000 000,00 ESF/KUM oktoober
47 Eesti keele koolitusteenus Sotsiaalteenused RHS § 126 Jana Tondi 320 000,00 SIM november
48 Keeleõppe eesmärgil töölähetuste korraldamine avaliku sektori eri keele- ja kultuuritaustaga töötajatele Sotsiaalteenused RHS § 126 Katrin Maiste 728 000,00 ESF/KUM november
49 Haridusprogrammide loomine ja pakkumine muuseumides Sotsiaalteenused RHS § 126
 
Mari Sieberk 98 000,00 ESF/KUM november
50 Eesti keele A1-B1-tasemel kursused rahvusvahelise kaitse saajatele Sotsiaalteenused RHS § 126 Jana Tondi 730 000,00 AMIF/SIM detsember

KUM - Kultuuriministeerium
RahMin - Rahandusministeerium
SIM - Siseministeerium
HTM - Haridus- ja Teadusministeerium
VM - Välisministeerium
ESF/KUM - „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks toetuse andmise tingimused"
AMIF - Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond