<dt>Pealkiri: </dt><dd> Keeleõpetaja metoodikavihik. Oskuslikuks lugejaks - aga kuidas?</dd>
Pealkiri:
Keeleõpetaja metoodikavihik. Oskuslikuks lugejaks - aga kuidas?
Autor:
Ene Peterson
Publisher:
Atlex
Aasta:
2003
Released:
Tartu
ISBN/ISSN:
9985-9489-1-2
Võtmesõnad:
eesti keele õpe metoodiline juhend 

Metoodikavihikus vaadeldakse lugemist kui interaktiivset protsessi, kus lugeja suhtleb tekstiga ja tõlgendab teksti. Lugeja leiab soovitusi algajast oskusliku lugeja kujundamiseks: kuidas äratada huvi lugemise vastu, kuidas seostada lugemisõpetus teiste osaoskuste arendamisega, kuidas planeerida lugemistundi, missuguseid ülesandeid anda enne lugemist, lugemise ajal ja pärast lugemist jpm. Lisaks pakub metoodikavihik teoreetilisi seisukohti lugemis- ja tekstiõpetuse kohta ja selgitab lugemisoskuse arendamise tähtsust keeletunnis. Metoodikavihik on suunatud muukeelse kooli eesti keele õpetajatele nende abistamiseks igapäevatöös. Samuti sobib metoodikavihik eesti keele kui teise keele õpetajate täiendusõppekursuse korraldamiseks.