Konkurss lõimumisvaldkonna 2021.-2022. aasta preemiatele

Konkursi aeg: -
Preemiakonkurss
Korraldaja: Integratsiooni Sihtasutuse rakenduskeskus

Lõimumispreemiate eesmärk on väärtustada lõimumisvaldkonna arendamist ja jätkusuutlikkust ühiskonnas tervikuna, sh innovaatilist ja mitmekülgset lähenemist erinevatest rahvustest inimeste koostöötegevustesse kaasamisel.

Lõimumisvaldkonna preemiaid antakse välja neljas kategoorias:

  • Lõimumise raudvara. Eesti kultuurilise mitmekesisuse teadvustamine ja pikaajaline sihipärane lõimumist edendav tegevus. Välja antakse üldjuhul üks 1000 euro suurune preemia.
  • Aasta sillalooja. Eesti ja eesti keelest erineva emakeelega elanikele suunatud koostööprojektide elluviimine. Välja antakse üldjuhul üks 1000 euro suurune preemia. 
  • Aasta sõnumikandja. Lõimumist toetavate hoiakute kujundamine meedia kaudu. Välja antakse üldjuhul üks 1000 euro suurune preemia.
  • Aasta säde. Isiku või organisatsiooni silmapaistev tegevus lõimumise valdkonnas. Välja antakse üldjuhul üks 1000 euro suurune preemia.

 

Preemiate fond on 4000 eurot. Konkursi fondi rahastab Kultuuriministeerium.

Lõimumisvaldkonna preemiatele võivad kandideerida nii Eesti Vabariigis registreeritud juriidilised kui ka Eestis elavad füüsilised isikud. Konkursile saab esitada projekte, mida viiakse ellu ajavahemikus 01.09.2021-31.08.2022 (kategoorias 4.2-4.4). Kategoorias 4.1. pole tegevus/projekt ajaliselt piiratud.

Konkursil ei saa kandideerida juriidilised ja füüsilised isikud, kes on viimase kolme aasta jooksul saanud lõimumispreemia.

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. september 2022 kell 23:59

Taotlusi saab esitada elektrooniliselt aadressil [email protected] märgusõnaga „Kandideerimine - lõimumisvaldkonna 2021.-2022. aasta preemiad”.

Integratsiooni Sihtasutus annab välja preemiad lõimumisvaldkonna arendusprojektidele aastast 1999 ning meediaprojektidele aastast 2009.

Lisad:

Document
Document

 

Lisainfo:

Ave Härsing
Kultuurilise mitmekesisuse valdkonnajuht
+372 659 9024
[email protected]

Raili Pihlamägi
Rakenduskeskuse koordinaator
+ 372 659 9066
[email protected]