Koolitused ja teave kohalikele omavalitsustele

Koolituspäev
„Nõustamisteenused ja teenusepakkujate vaheline koostöö“

Kohanemis- ja lõimumisteenuste vajadus kohalikul tasandil kasvab seoses rändega. Rändeliike on erinevaid ja sellest tulenevalt ka vajadusi on erinevaid. Paar aastat tagasi kaardistas riik kohanemis- ja lõimumisteenused ning sai kokku 96 rändetaustaga inimestele suunatud teenust. Kultuuriministeeriumi eestvedamisel valmis 2020.a. juhendmaterjal kohalikele omavalitsustele „Ülevaade lõimumis- ja kohanemisvaldkonna teenustest Eestis“.

Integratsiooni Sihtasutuse eestvedamisel valmis selle aasta alguseks kohanemis- ja lõimumisteenuste veebikeskkond LINDA, kus saab tutvuda erinevate riigi tugiteenustega ning leida lahendusi kohanemist ja lõimumist soodustavatele olukordadele. Kutsume teid koolituspäevale, et tutvustada lõimumis- ja kohanemisvaldkonna teenuseid, veebipõhist lõimumisnõustaja tööriista kohanemis- ja lõimumisteekondade loomiseks ning ka teisi uuendusi ja koostöövõimalusi, mida riik on viimasel ajal arendanud.

Päevakava
09.45-10.00 Registreerumine ja tervituskohv
10.00-10.15 Päeva sissejuhatus ja valdkonna tutvustamine
10.15-10.25 Kultuuriministeeriumi tervitussõnad
10.25-10.35 Minu kogemus Eesti ellu sisseseadmisel. Välismaalase vaade
10.35-11.10 Intervjuu: Kuidas liigub välismaalane ühelt teenuselt teisele? Kus tekivad takistused ja kitsaskohad? – Kätlin Kõverik Integratsiooni Sihtasutus, KOV esindaja
11.10-11.20 Minu kogemus Eesti ellu sisseseadmisel. Välismaalase vaade
11.20-11.45 Lõimumis- ja kohanemisvaldkonna teenused: soovitused ja ettepanekud kohalikele omavalitsustele – Anne-Ly Reimaa, Kultuuriministeerium
11.45-12.00 Arutelu
12.00-12.45 Paus
12.45-13.15 Nõustamisteenused ja -materjalid, Kätlin Kõverik ja Kaire Cocker Integratsiooni Sihtasutusest
13.15-13.45 Lõimumisnõustaja e-tööriista tutvustus – Tanel Mätlik või Anu Viltrop, Gravitas Consult OÜ
13.45-14.45 Kuidas kasutada e-tööriista kohanemis- ja lõimumisteenuste leidmisel ning kuidas suunata elanikku teenustele. Praktilised juhtumikorraldused
14.45-15.00 Paus
15.00-15.30 Arutelu rühmades: mida vajab KOV kohanemise ja lõimumise edendajana
15.30-16.00 Kokkuvõtete tegemine ning arutelu kohanemis- ja lõimumisteenuste arendamisvajadustest

Toimumiskohad
04.05.2021 Harjumaa: Veebiülekanne https://us02web.zoom.us/j/83289503541
06.05.2021 Lääne-Virumaa: Veebiülekanne https://us02web.zoom.us/j/89048346613
11.05.2021 Järvamaa: Veebiülekanne ​​​​​​​https://us02web.zoom.us/j/88044293545
19.05.2021 Tartumaa: Soola 3, Tartu – Hotell Tartu ruum Meloodia
​​​​​​​20.05.2021 Valgamaa: Kesk 1, Valga – Valga kultuurikeskuse ovaalsaal
01.06.2021 Viljandimaa: Tasuja puiestee 6, Viljandi – Pärimusmuusika Ait, väike saal
03.06.2021 Pärnumaa: Riia mnt 70, Pärnu – Pärnu Sotsiaalkeskus, suur saal
04.06.2021 Saaremaa: asukoht veel lahtine, aga üritus toimub Kuressaares
08.06.2021 Hiiumaa: Kassari - Lest & Lammas seminariruum
09.06.2021 Läänemaa: Ehitajate tee 3, Haapsalu – Haapsalu Kutsehariduskeskus, ruum Suminar
15.06.2021 Ida-Virumaa: Kooli 7, Jõhvi – Kersti Võlu koolituskeskus, konverentsisaal
17.08.2021 Võrumaa: Männiku 43a, Võru – Kubija hotell-loodusspaa, suur seminariruum
18.08.2021 Põlvamaa: Uus 5, Põlva – Pesa hotell, suur seminariruum
24.08.2021 Jõgevamaa: Tõrve küla, Põltsamaa vald - Tammemäe Jahimaja seminariruum
08.09.2021 Raplamaa: Hariduse 3, Rapla – Rapla Tarbijate Ühistu õppeklass

REGISTREERU SIIN!

2021.a pakume kohalike omavalitsustele neljaetapilist koolitust: „Erinevad nõustamisteenused“ (2 at), „Teenusepakkujate vaheline koostöö“ (6 at), „Kliendi profileerimine ja motiveerimine“ (16 at) ning „Kultuurierinevused, normid ja stereotüübid“ (8 at). Neist kahte esimest moodulit pakume koos ühtse koolituspäevana „Nõustamisteenused ja teenusepakkujate vaheline koostöö“ ja kõigis 15 maakonnas. Kolmandat ja neljandat moodulit pakutakse viies suuremas keskuses. Koolitusprogramm on suunatud ennekõike kohalike omavalitsuste ning nende allasutuste ametnikele ja töötajatele, kes teenindavad eesti keelest erineva emakeelega elanikke, kuid ootame koolitusele ka piirkondlikke MTÜsid.

Tegevust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi projektist nr 2014-2020.2.06.004005006.01.15-0001 „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks toetuse andmise tingimused“