Kutsume püsielanikke ja tagasipöördujaid registreeruma eesti keele kursustele   

Tänavu augustist novembrini saavad alustada või jätkata eesti keele õpinguid tasuta kursustel 1408 Eesti püsielanikku ja tagasipöördujat. Huvilised saavad ennast keelekursustele registreerida meie sihtasutuse iseteeninduses alates 15. juulist.  

Kursustel osalejad saavad õppida eesti keelt nii alg- kui ka kesktasemel ehk tasemetel A1, A2, B1.1 ja B1.2. Õppetöö algab selle aasta augustis ja lõpeb novembris. Tundides on võimalik osaleda üle veebi või kohapeal Tallinnas, Tartus, Sillamäel, Jõhvis, Kohtla-Järvel, Narvas ja Lüganuse vallas.   

Eesti keele õppest huvitatud saavad valida sobiva kursuse keeleoskuse taseme, tundide toimumiskoha ja ajakava järgi. Valitud kursustele saavad huvilised registreeruda Integratsiooni Sihtasutuse veebilehe iseteeninduses alates 15. juulist.  

Registreerumine kursustele on avatud kuni õppegrupi täitumiseni ja lõpeb päev enne kursuse algust. Täpsustavatele küsimustele vastavad Integratsiooni Sihtasutuse nõustajad: e-post [email protected], tasuta telefon 800 9999.  

Algavatel kursustel saavad osaleda 1408 püsielanikku ja tagasipöördujat. Vastava 76 kursuse läbiviimist korraldab Integratsiooni Sihtasutus. Keeleõpet viivad läbi riigihanke korras valitud koolituskeskuse Algus OÜ, Multilingua Keelekeskus OÜ, Kersti Võlu koolituskeskus OÜ ja Sihtasutus Tartu Rahvaülikooli õpetajad.    

Kursused on mõeldud Eesti püsielanikust ja tagasipöördujast keeleõppijaile. Uussisserändajatele pakub Integratsiooni Sihtasutus keeleõppevõimalusi kohanemisprogrammi Settle in Estonia raames. Kõigi keeleõppevõimaluste kohta leiab teavet sihtasutuse veebilehelt ja Facebooki kontolt.   

TÄIENDAVALT: 

  • Kursused toimuvad tasemetel A1, A2, B1.1 ja B1.2 Tallinnas, tasemetel A2, B1.1 ja B1.2 Tartus, tasemetel B1.1 ja B1.2 Sillamäel, tasemel B1.2 Jõhvis, tasemetel A2, B1.1 ja B1.2 Kohtla-Järvel, tasemel B1.1 Lüganuse vallas, tasemetel A1, A2 ja B1.1 Narvas ning tasemetel A1, A2, B1.1 ja B1.2 veebis

  • Intervjuu keeleõppe valdkonnajuhi Jana Tondiga täpse infoga eesti keele kursustest, mida Integratsiooni Sihtasutus pakub: link.  

eesti keel