Kuulutasime välja konkursi lõimumisprojektide tunnustamiseks

Täna, 30. augustil kuulutas Integratsiooni Sihtasutus välja konkursi lõimumisvaldkonna 2018.-2019. aasta meedia- ja arendusprojektide ning nende eestvedajate tunnustamiseks. Taotluste esitamise tähtaeg on 30. september 2019. Konkursil saavad osaleda Eestis registreeritud juriidilised ja eraisikud, kes on viimase aasta jooksul aidanud kaasa erinevate kultuuride tutvustamisele ning viinud ellu erineva emakeelega inimeste koostööd toetavaid projekte.

„Meedia- ja arenduspreemiate väljaandmisega soovime väärtustada lõimumisvaldkonna edendamist ja jätkusuutlikkust ühiskonnas tervikuna ning tunnustada innovaatilist lähenemist erinevast rahvusest ja erineva emakeelega inimeste kaasamisel koostöötegevustesse,“ ütles Integratsiooni Sihtasutuse rahvusvähemuste valdkonnajuht Kristina Pirgop. „Lisaks traditsioonilistele kategooriatele soovime sel aastal tunnustada ka erasektori asutusi, kes on viinud ellu lõimumist toetavaid algatusi,“ lisas Kristina Pirgop.

Lõimumisvaldkonna meedia- ja arenduspreemiate fond on 4000 eurot. Preemiad antakse välja neljas kategoorias, igas kategoorias parimaks tunnustatud projekti algataja saab 1000 euro suuruse preemia.

Taotlusi preemiate saamiseks saab esitada järgmistes kategooriates:

  • Eestis elavate rahvusvähemuste kultuuride tutvustamine Eesti avalikkusele;
  • eesti ja eesti keelest erineva emakeelega elanikele suunatud koostööprojektide elluviimine;
  • lõimumist toetavate hoiakute kujundamine meediaprojektide, raadiosaadete või artiklite kaudu;
  • lõimumist toetavate algatuste elluviimine erasektoris.

 

Konkursile saab esitada projekte, mis on ellu viidud ajavahemikus 1.10.2018-30.09.2019.

Konkursil osalemiseks tuleb täita taotlusvorm, mis asub Integratsiooni Sihtasutuse kodulehel. Täidetud taotlus tuleb saata Integratsiooni Sihtasutusse aadressile taotlus@integratsioon.ee märgusõnaga „Kandideerimine - 2018.-2019. aasta meedia- ja arenduspreemiad“ hiljemalt kell 23.59 30. septembril 2019. Konkursi juhendiga saab tutvuda Integratsiooni Sihtasutuse kodulehel.

Preemiad antakse üle 13. detsembril toimuval pidulikul üritusel. Preemiate saajate nimed avalikustatakse samal päeval ka Integratsiooni Sihtasutuse veebilehel.

Integratsiooni Sihtasutus annab välja preemiad lõimumisvaldkonna arendusprojektidele aastast 1999 ning meediaprojektidele aastast 2009. Lõimumisvaldkonna 2018.-2019. aasta meedia- ja arenduspreemiate konkursi fondi rahastab Kultuuriministeerium.

Lisateave:

Kristina Pirgop

Integratsiooni Sihtasutuse Rahvusvähemsute valdkonnajuht

Telefon: 659 9024, 5194 1147

e-post: kristina.pirgop@integratsioon.ee