Lõimumiskonverentsi ettekanded

„Suhtluse parandamine sisserändajatega kriisivalmiduse tõstmiseks: COVID-19 õppetunnid

Tanya Escudero, Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi teadur (Eesti)

Tutvu ettekandega:

https://www.youtube.com/watch?v=nQaNHICZUA0&list=PL5C1FzK7Uaflr9Y5WGTY0…

 

„Ukraina sõjapõgenike pikaajaline mõju Eestis

Märt Masso, Arenguseire Keskuse ekspert (Eesti) 

 Tutvu ettekandega:

https://www.youtube.com/watch?v=UAE9rYxxOwM&list=PL5C1FzK7Uaflr9Y5WGTY0…

 

„Sundrändega seotud probleemid: sotsiaalsed ja majanduslikud aspektid

Britta Saks, moderaator, Integratsiooni Sihtasutuse kohanemise valdkonnajuht (Eesti) 

Tutvu ettekandega:

https://www.youtube.com/watch?v=6SacP93MjKo&list=PL5C1FzK7Uaflr9Y5WGTY0…

 

 Põgenikekriisi probleemid ELis: sotsiaalsed ja majanduslikud aspektid          

Sona Kalantaryan, Torino Ülikooli dotsent (Itaalia) 

Tutvu ettekandega:

 https://www.youtube.com/watch?v=g4YwmNVpc70&list=PL5C1FzK7Uaflr9Y5WGTY0kNqfikxF4yNd&index=21

 

„Rootsi keele oskus – keeleoskuse roll integratsiooni tugiprojektis„ 

Hanna Hellgren, Göteborgi Ülikooli avaliku halduse instituudi doktorant (Rootsi)

Tutvu ettekandega:

https://www.youtube.com/watch?v=A5pFkIdk_ng&list=PL5C1FzK7Uaflr9Y5WGTY0…

 

„Bosnialaste integratsioon – teel edasi

Kemal Nedžibović, ÜRO arenguprogrammi kommunikatsioonispetsialist (Bosnia ja Hertsegoviina) 

 Tutvu ettekandega:

https://www.youtube.com/watch?v=Nlu5liL12TM&list=PL5C1FzK7Uaflr9Y5WGTY0…

 

„Vajadused, kavatsused ja ümberasustatud elanikkonna integratsiooni väljakutsed

Marian Benbow Pfisterer, Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni (IOM) Eesti esinduse juhataja kohusetäitja (Austria) 

Tutvu ettekandega:

https://www.youtube.com/watch?v=-njKMREhCm4&list=PL5C1FzK7Uaflr9Y5WGTY0…

 

 „Sõjapõgenike integreerimine: teaduslik lähenemine vs. praktika” 

Anne Maisvee, moderaator, Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni (IOM) Eesti esinduse lõimumise valdkonnajuht  

Tutvu ettekandega:

https://www.youtube.com/watch?v=sFhT19XYIZM&list=PL5C1FzK7Uaflr9Y5WGTY0…

 

 „Ukraina sõjapõgenike sotsiaalne integratsioon Šveitsis 2022. aasta märtsist: struktuursed probleemid, kasutamata võimalused ja lahendusteed

Gina Balsiger, Büro Exchange & Cooperation BEC GmbH kaasasutaja (Šveits) 

Tutvu ettekandega:

https://www.youtube.com/watch?v=7ptwbknpR1Q&list=PL5C1FzK7Uaflr9Y5WGTY0kNqfikxF4yNd&index=18

 

„Psühhosotsiaalne integratsioon: traumateadlik vaade sõjapõgenike integratsioonile” 

Sara Cook, Rahvaste Ühenduse Naislepitajate juhtkomitee liige (Ühendkuningriik) 

Tutvu ettekandega:

https://www.youtube.com/watch?v=TbvHz2g25mA&list=PL5C1FzK7Uaflr9Y5WGTY0…

 

„Põgenike integratsioon Kesk-Euroopas: milline on sisserändajaid ja põgenikke käsitlevate mõttevahetuste mõju?” 

Jan Kovář, Praha Rahvusvaheliste Suhete Instituudi teadusdirektori asetäitja (Tšehhi Vabariik) 

Tutvu ettekandega:

https://www.youtube.com/watch?v=lTy_UDrDzv8&list=PL5C1FzK7Uaflr9Y5WGTY0kNqfikxF4yNd&index=23

 

„Parimad integratsioonitavad Euroopa Liidus ja väljaspool seda

 Kristjan Kaldur, moderaator, Balti Uuringute Instituudi programmijuht 

Tutvu ettekandega:

https://www.youtube.com/watch?v=DMS3zNEPM7M&list=PL5C1FzK7Uaflr9Y5WGTY0…

 

„Püsiv usk: probleemid poliitilise stressi ajastul

Vello Pettai, Euroopa Vähemusrahvuste Keskuse direktor (Saksamaa) 

Tutvu ettekandega:

https://www.youtube.com/watch?v=_Ca5SQevFZI&list=PL5C1FzK7Uaflr9Y5WGTY0kNqfikxF4yNd&index=13

 

„Projekt ENABLE – ühendades parimaid integratsioonimeetodeid Euroopa Liidus ja väljaspool seda

Ercan Küçükarslan, Mamaki piirkonna Rahvahariduse Direktoraadi projektijuht 

Tutvu ettekandega:

https://www.youtube.com/watch?v=JE_rfzJmY7M&list=PL5C1FzK7Uaflr9Y5WGTY0…

 

 „Head tavad: kvaliteedikriteeriumid ja kohandatavus

Alexander Wolffhardt, Rändepoliitika töörühma (MPG) asedirektor 

Tutvu ettekandega:

https://www.youtube.com/watch?v=kkGEWReKmwQ&list=PL5C1FzK7Uaflr9Y5WGTY0…

 

„Pagulaste tõhus kaasamine: kohalikul tasandil osaluse suurendamine” 

Karolis Žibas, UNHCRi Põhja- ja Baltimaade esinduse integratsiooniametnik (Rootsi) 

Tutvu ettekandega:

https://www.youtube.com/watch?v=_rBwFwh-3lQ&list=PL5C1FzK7Uaflr9Y5WGTY0kNqfikxF4yNd&index=14

 

 „Sotsiaalne ühtekuuluvus ja riigi julgeolek: kust jookseb piir?

Oksana Belova-Dalton, moderaator, Tartu Ülikooli rahvusvaheliste suhete teadur (Eesti) 

Tutvu ettekandega:

https://www.youtube.com/watch?v=9j5yLslzoVM&list=PL5C1FzK7Uaflr9Y5WGTY0…

 

„Kes on sõja ajal ‘meie inimesed’?

Raivo Vetik, Tallinna Ülikooli võrdleva poliitika professor 

Tutvu ettekandega:

https://www.youtube.com/watch?v=PLBFQZwWSmM&list=PL5C1FzK7Uaflr9Y5WGTY0…

 

 „Väljaränne Venemaalt pärast 24. veebruari 2022” 

Olga Gulina, Benefit Research & Consulting GmbH (endine Rändepoliitika Instituut) vanemteadur (Saksamaa) 

Tutvu ettekandega:

https://www.youtube.com/watch?v=dvFFkUIMUMk&list=PL5C1FzK7Uaflr9Y5WGTY0kNqfikxF4yNd&index=15

 

 „Uus vähemus. Rändetaustata inimesed ülimitmekesises linnas” 

Maurice Crul, Amsterdami Vrije Ülikooli sotsioloogiaprofessor (Holland) 

Tutvu ettekandega:

https://www.youtube.com/watch?v=Lg8Ga9a1ewA&list=PL5C1FzK7Uaflr9Y5WGTY0…

 

„Eesti poliitikute debatt teemal „Eesti lõimevõime kriiside ajal"

Arutlevad Eduard Odinets (Sotsiaaldemokraatlik Erakond), Jaak Valge (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond), Katrin Kuusemäe (Reformierakond), Kristjan Järvan (Isamaa), Züleyxa Izmailova (Eesti 200) ja Vadim Belobrovtsev (Keskerakond). Debatti modereerib konverentsi päevajuht Johannes Tralla.   

 Tutvu ettekandega

https://www.youtube.com/watch?v=C1kXR1S58t8&list=PL5C1FzK7Uaflr9Y5WGTY0…

 

Integratsiooni Sihtasutuse juhi Dmitri Moskovtsevi avakõne

Tutvu ettekandega:

https://www.youtube.com/watch?v=kJe-rYSZNFY&list=PL5C1FzK7Uaflr9Y5WGTY0…

 

Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsleri Eda Silbergi avakõne

Tutvu ettekandega:

https://www.youtube.com/watch?v=_wjRbZthYqQ&list=PL5C1FzK7Uaflr9Y5WGTY0…