Mis teeks meie uudiskirja su jaoks kasulikumaks?

Hea uudiskirja lugeja

Peame oluliseks, et saad meie uudiskirjast võimalikult palju kasulikku infot, mis aitab lõimumisele kaasa. Seepärast palume jagada meiega enda ootusi, vastates 10-le küsimusele: LINK KÜSITLUSELE.

Vastamisele võib kuluda kuni 10 minutit. Analüüsime 30. novembriks 2023 saadud vastuseid üldistatul kujul, et järgnevates uudiskirjades oodatud uuendusi teha.  

Täname juba ette!

Mis teeks meie uudiskirja su jaoks kasulikumaks?