<dt>Pealkiri: </dt><dd> Muukeelse elanikkonna eesti keele õppe vajadusuuring</dd>
Pealkiri:
Muukeelse elanikkonna eesti keele õppe vajadusuuring
Publisher:
TNS Emor AS
Aasta:
2002
Released:
Tallinn
Võtmesõnad:
eesti keele õpe uuring 
Manus:
118_124.pdf

Sihtrühma ootused ja eelarvamused uue eksamisüsteemi suhtes.
Soovitused kommunikatsiooniprogrammi arendamiseks.

Uuring selgitab, kui palju elab Eestis venekeelseid inimesi, kellele ametialaselt kehtivad riiklikud keelenõuded. Uuringu raames küsiti ka seda, millisest infost tunneb venekeelne inimene keeleõppijana ja eksamisooritajana puudust ning mis kanalite kaudu ta infot otsib. Vabas vormis vestluste ehk fookusgrupi uuringu käigus analüüsiti sihtrühma eesti keele õppe ja uue tasemeeksami sooritamise motivatsiooni.