Narva eesti keele maja nõukoja liikmed

Larissa Degel PhD - Narva linna kultuuriosakonna juhataja asetäitja hariduse alal

Anneli Rants - Sillamäe linna haridus- ja kultuuriosakonna juhataja

Olga Golovotšova - Kohtla-Järve linnavalitsuse sotsiaalteenistuse hariduse peaspetsialist

Natalja Mjatšina - kodanikualgatuste läbiviija Narva-Jõesuust, Narva-Jõesuu Huvikeskuse juhataja

Piia Tamm – Jõhvi Kontserdimaja juhataja

Jelena Lohmatova - mitteformaalse õppe keskuse “VitaTiim” juht

Anneki Teelahk - Töötukassa Ida-Virumaa osakonna juhataja

Natalja Mjalitsina - Innove õppekava- ja metoodikaagentuuri juht

Raili Pool PhD - Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituut, eesti keele võõrkeelena dotsent