Narva eesti keele maja nõukoja liikmed

Larissa Degel PhD – Narva linna kultuuriosakonna juhataja asetäitja hariduse alal

Anneli Rants – Sillamäe linna haridus- ja kultuuriosakonna juhataja

Olga Golovotšova - Kohtla-Järve linnavalitsuse sotsiaalteenistuse hariduse peaspetsialist

Natalja Mjatšina – kodanikualgatuste läbiviija Narva-Jõesuust, Narva-Jõesuu Huvikeskuse juhataja

Piia Tamm – Viru Filmifondi koordinaator, Ida-Viru Loomeklastri koordinaator (IVEK)

Jelena Lohmatova – mitteformaalse õppe keskuse “VitaTiim” juht

Anneki Teelahk – Töötukassa Ida-Virumaa osakonna juhataja

Natalja Mjalitsina – Tallinna Pae Gümnaasiumi arendusjuht, keelekümblusmetoodika ning eesti keele õpetamise valdkonna spetsialist

Raili Pool PhD - Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituut, eesti keele võõrkeelena dotsent