Narva ja Tallinna eesti keele majad jätkavad Eesti keele majana

Ühendasime Tallinna eesti keele maja ja Narva eesti keele maja Eesti keele majaks, et jätkata tööd täiskasvanute eesti keele õppe vallas ühtsel juhtimisel.

Aastal 2018 alustasime tööd eesmärgiga pakkuda uuenduslikke võimalusi eesti keele õppeks. Selleks lõime Tallinnas ja Narvas eesti keele maju – meeskondi, kes järjepidevalt juurutavad uusi lähenemisi eesti keele õppimiseks ja harjutamiseks. Nende töö tulemusena saavad nüüd Tallinna ja Narva, aga ka Paldiski, Kiviõli ja veel mitmete piirkondade elanikud tuge kogu õppeteekonnal – alates nõustamisest ja erikursustest kuni lugemike ja ühistegevusteni.

„Sellest aastast jätkavad erinevates linnades loodud eesti keele majad tööd ühe üksusena seni Narva eesti keele maja eest vedanud Anna Farafonova juhtimisel. Huvi eesti keele õppimise ja harjutamise vastu kasvab järjepidevalt ning koos sellega suureneb vajadus eesti keele maja toe järgi. Uuendus annab võimaluse veel paremini olla toeks keeleõppijatele üle Eesti. Näeme, et näiteks Tallinnas elavad keeleõppijad osalevad üha rohkem Narvas korraldatud tegevustes ja vastupidi,“ ütles Integratsiooni Sihtasutuse juhataja Dmitri Moskovtsev.

Eesti keele maja tegutseb neljas omavalitsuses, kuid toetab eesti keele õppimist ja harjutamist üle Eesti. Nõustamisest, eesti keele kursustest ja keeleõpet toetavatest tegevustest võtavad osa nii samas omavalitsuses kui ka teistes piirkondades elavad eesti keele õppijad. Keeleõppesse on partneritena kaasatud erinevad organisatsioonid, kes teinekordki tegutsevad hoopis teistes omavalitsustes. 

„Oleme tegutsenud ja tegutseme edaspidigi eesmärgiga tagada eesti keele õppijaile kogu õppeteekonnal tuge, mis arvestab nende vajadustega. Kuna viimased muutuvad pidevalt nagu võimalusedki, ei saa me seni tehtuga piirduda – tuleb järjepidevalt edasi areneda. Selleks on esmaoluline jätkata koostööd ühtse tervikuna ja ühistel põhimõtetel,“ ütles Eesti keele maja juht Anna Farafonova.

Eesti keele maja meeskond jätkab tööd Integratsiooni Sihtasutuse peakontoris Narvas ja esindustes Tallinnas, Kiviõlis (Lüganuse vallas) ning Paldiskis (Lääne-Harju vallas). Ülevaate keelemaja pakutavatest võimalustest eesti keele õppimiseks ja harjutamiseks leiab sihtasutuse veebilehelt: www.integratsioon.ee/eestikeelemaja

Eesti keele maja