<dt>Pealkiri: </dt><dd> Nii on kombeks!</dd>
Pealkiri:
Nii on kombeks!
Autor:
Riina Reinvelt, Ene Kurme
Publisher:
Tartu Ülikooli Narva Kolledž
Aasta:
2003
Released:
Narva
ISBN/ISSN:
9985-4-0343-6
Võtmesõnad:
eesti keele õpe keskharidus kultuurierinevused kõrgharidus täiskasvanute keeleõpe 

Õpik tutvustab üldisi käitumisnorme ja Eestis üldlevinud tavade kujunemisi ning annab selgitusi kultuurierinevuste kohta. Materjal on mõeldud eelkõige õpetajatele, kes korraldavad muukeelsetele üliõpilastele vastavat suhtlemiskursust, kuid sobib ka õpetajatele, kes töötavad muukeelses gümnaasiumis.