Kohanemine

Ootame kohanemisprogrammi

Kohanemisprogramm Settle in Estonia on tasuta õppeprogramm, millega Eesti riik aitab hiljuti saabunud välismaalastel kiiremini kohaliku eluga kohaneda ja Eesti ühiskonda sulanduda. Kohanemisprogrammi elluviimiseks vajalikke tegevusi korraldab ja arendab Integratsiooni Sihtasutus.

Alltoodud vastustes küsimustele toome välja, keda ootame kohanemisprogrammis osalema ning mida huvilistel arvestada palume. Vastuseid täiendavatele küsimustele kohanemisprogrammi kohta saate kirjutades [email protected].

 

Milles kohanemisprogramm seisneb?

Kohanemisprogramm Settle in Estonia koosneb mitmest koolitusest, mille raames saate kohanemiseks vajalikke teadmisi ja oskusi: tervikliku ülevaate elukorraldusest Eestis, vastused huvipakkuvatele küsimustele ja eesti keele algoskuse. Koolitustel osalemise tingimused (koolitused, kohustuslikkus jms) sõltuvad teie õiguslikust staatusest Eestis.

 

Kes saab kohanemisprogrammis osaleda?

Saate osaleda kohanemisprogrammis, kui olete järgneva õigusliku staatusega:

  • välismaalane, kellele on antud tähtajaline elamisluba tavarände korras (vt link), ajutise kaitse alusel (vt link) või rahvusvahelise kaitse alusel (vt link);
  • Euroopa Liidu kodanik, kellele on antud tähtajaline elamisõigus (vt link);
  • Euroopa Liidu kodaniku pereliige, kellele on antud tähtajaline elamisõigus (vt link).

Programmi moodulites saate osaleda viie aasta jooksul peale esmase elamisloa või Euroopa Liidu kodaniku tähtajalise elamisõiguse saamist.

 

Kellele on kohanemisprogrammis osalemine kohustuslik?

Eestis ajutise või rahvusvahelise kaitse alusel elamisloa saanutele on kohanemisprogrammis osalemine kohustuslik. Tavarände korras Eestis tähtajalise elamisloa (nt elamisluba töötamiseks, õppimiseks, pereliikme juurde jne) või Euroopa Liidu kodaniku tähtajalise elamisõiguse saanutele on kohanemisprogrammis osalemine hea võimalus, kuid pole kohustuslik.

 

Mida saab õppida kohanemisprogrammi moodulites?

Kui olete saanud Eestis ajutine kaitse, siis peate läbima

  • baasmooduli: ülevaade töötamisest, elu-olust, sotsiaalsüsteemist, haridusest jm olulisest Eesti eluga kohanemisel (kuni 8 akadeemilist tundi);
  • keeleõppe mooduli: eesti keele kursus tasemel A1 (100 akadeemilist tundi).

Kui olete saanud Eestis rahvusvahelise kaitse, siis peate läbima 

  • baasmooduli: põhjalikud teadmised õigustest, kohustustest, erinevatest riiklikest teenustest ja võimalustest Eestis (kuni 32 akadeemilist tundi);
  • keeleõppe mooduli: eesti keele kursused tasemel A1, A2 ja B1.

Kui olete saanud Eesti elamisloa tavarände korras (nt tähtajaline elamisluba töötamiseks, õppemiseks, pereliikme juurde või Euroopa Liidu kodaniku tähtajaline elamisõigus), siis võite läbida

  • teemamooduleid: moodulite teemadega saate tutvuda sellel lingil (kuni 8 akadeemilist tundi);
  • keeleõppe mooduleid: eesti keele kursused tasemel A1 (100 akadeemilist tundi) või A2 (150 akadeemilist tundi).

 

Kuidas saab kohanemisprogrammi registreeruda?

Kohanemisprogrammi moodulite ja ajakavaga saate tutvuda ja koolitustele end registreerida veebilehel www.settleinestonia.ee. Selleks peate looma endale konto või sisse logima oma Mobiil-ID, Smart-ID või ID-kaardiga. Seejärel näete oma isiklikul lehel teile kättesaadavaid koolitusi, saate nende seast sobiva valida ning registreeruda.

 

Milline õigusakt sätestab kohanemisprogrammi tingimusi?

Siseministri määrus, mille leiate sellelt lingilt.

 

Mida kohanemisprogrammis osalemine annab?

Kohanemisprogrammis osalemine annab baasteadmised eesti keelest. Samuti saate ülevaateid olulistel teemadel nagu näiteks Eesti kultuur, traditsioonid, haridussüsteem, tervishoid, õigussüsteem ja töötingimused. Ühtlasi on võimalik omandada praktilisi oskusi, näiteks kuidas avada pangakonto, leida tööd, kasutada digiteenuseid jne.

Lisaks annab kohanemisprogrammi moodulites osalemine võimaluse kohtuda teiste Eestisse tulijatega, jagada oma kogemusi ning luua uusi kontakte.

 

Kes kohanemisprogrammi korraldab?

Alates 2023. aastast on kohanemisprogrammi elluviimiseks vajalikud tegevused Integratsiooni Sihtasutuse korraldada ning arendada. Vastava töö üle võtnud kohanemise valdkonnajuht Britta Saks selgitas toimunud uuendusi, käsilolevaid töid ja lähiaja plaane vastavteemalises intervjuus (vt link).

 

Kust saab täiendavat infot?

Kohanemisprogrammi koolituste ajakava leiate ja registreeruda saate veebilehel www.settleinestonia.ee. Uute koolituste avamise jm kohanemisprogrammiga seonduva kohta saate jooksvat infot programmi Facebooki kontol. Vastuseid täiendavatele küsimustele kohanemisprogrammi kohta saate kirjutades [email protected].