Pärimuskultuuri kursus (Tallinnas)

Tallinna eesti keele maja, Rävala pst 5 (6. korrus)

Koostöös Rahvakultuuri Keskusega toimub eesti keele majades Eesti pärimuskultuuri kursus, mis tutvustab eestlaste kombeid, traditsioonilisi pühasid, rituaale, rahvalaule ja -tantse ning palju muud. Kursus sisaldab põnevaid loenguid, seminare, arutelusid ja praktilist tegevust.

Iga kokkusaamine algab ühise eesti rahvalaulu, rahvaliku või muu populaarse seltskonnalauluga.

Õppejõud on pärimuskultuuri eksperdid, folkloristid ja praktikud.

Kursusel osalemine on TASUTA. Soovitame osalemist kogu kursusel, kuid kindlasti saab registreeruda ka üksikutele kokkusaamistele.

  • Aeg: Kursus kestab neli laupäeva, õpitoad toimuvad 12. septembril, 24. oktoobril, 7. novembril ja 5. detsembril kell 13.00 – 16.00.
  • Koht: Tallinna eesti keele maja (Rävala 5, Tallinn, 6. korrus).
  • Registreeriminehttps://forms.gle/KHVXiin9rhATxLMS9

 

KURSUSE KAVA:

12. september

Sissejuhatus: Sügistalvised tähtpäevad ja pühad. Seltskonnalaulud (Ene Lukka-Jegikjan).
Teema: Kohapärimus ja identiteet (Jüri Metssalu, MA – ajaloolane).

Kodukoha maastiku ja pärimuse tundmine kui osa enesemääratlusest.

Kes ma olen ja kuidas suhestun keskkonnaga? Maastikud meis ja meie ümber. Suhtlemine paikadega looduses ja läbi uurimistöö arhiivides. Kohapärimuse andmebaas ja kaardirakendus.

Õpituppa tulijail on soovitav meenutada oma kodukandist mõnd kohta, kus on midagi erilist kogetud või millest on kõneldud lugusid.

24. oktoober

Sissejuhatus: Mardi- ja kadripäev. Mardi- ja muud laulud (Leelo Isidora Viita ja Ene Lukka-Jegikjan)
Teema: Eesti kultuuriruumid tänapäeval (Leelo Isidora Viita – vaimse kultuuripärandi osakond, Eesti Rahvakultuuri Keskus)

Kihnu, saarte, seto, võro, mulgi, vanausuliste kultuur: keskkond, kombestik ja usund, toit ja toitumine, käsitöö, keel ja poeetiline folkloor jm.

Õpituppa tulijail on soovitav kirjeldada mõne oma rahvuskogukonna kommet, mis elab veel tänapäeval ja on kasutuses Eestis.

7. november

Sissejuhatus: Hingedeaeg. Rahvalaulud (Kadri Mägi ja Ene Lukka-Jegikjan)
Teema: Pärimusmuusika (Kadri Mägi – pärimusmuusik ja -õpetaja).

Pärimuslik pillimuusika tänapäeval. Ülevaade eesti rahvapillidest ning nende kasutamisest tänapäeval bändides, ansamblites, muusikakoolides. Improvisatsioon traditsioonis. Nn elus pärimus ja õpitud ehk "muuseumi" pärimus.

5. detsember

Sissejuhatus: Jõulud, jõululaulud (Ene Lukka-Jegikjan).
Teema: Setode elavast kultuuripärandist tänapäeval (Elvi Nassar, MA – seto pärimuskultuuri ekspert).

Milline on setode kultuuripärand ja kuidas see on aja jooksul muutunud? Miks on Setomaa üks kultuurihuviliste lemmik paikkond ja mida setode kultuurist näha ja kuulda saab ning mitte ainult Setomaal?