Põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise koolitused

Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise koolitusele on oodatud kõik eesti keelest erineva emakeele ja eesti kultuurist erineva kultuuriga vähemalt 18-aastased vähelõimunud püsielanikud ja uussisserändajad. Koolituse kestus on 18 akadeemilist tundi.

Uued koolitused algavad juulis 2022. aastal. Täiendava info lisame siia sellele lehele.