Riigihange: „Eesti keele A1-tasemel õpe ajutise kaitse saajatele II” (viitenumber 252796)

Konkursi aeg: -
Riigihange
Kood: 252796
Korraldaja: Integratsiooni Sihtasutuse Rakenduskeskus
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/4785980/general-info

Menetluse liik: sotsiaal- ja eriteenuste erimenetlus

Riigihanke eesmärk: leida korraldaja, kes tagab Euroopa keeleõppe raamdokumendi nõuetega kooskõlas eesti keele A1-tasemel keeleõppe (eesti keeles) läbiviimise kvalifitseeritud õpetajate juhendamisel ajavahemikul oktoober 2022-30.11.2023 parandamaks ajutise kaitse saanud täiskasvanute keeleoskust.

Rahastamisallikas: Kultuuriministeeriumi kaudu eraldatud riigieelarvelised vahendid

Hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete registris aadressil: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/4785980/general-info

Pakkumus tuleb esitada e-riigihangete registris hiljemalt 29. augustil 2022 kell 14.00.

Lisainfo:

Jana Tondi

Keeleõppe valdkonnajuht

659 9069
[email protected]