Riigihange: „Eesti keele A1-tasemel õpe ajutise kaitse saajatele” (viitenumber 247732)

Konkursi aeg: -
Riigihange
Kood: 247732
Korraldaja: Integratsiooni Sihtasutuse Rakenduskeskus
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/4301908/general-info

Menetluse liik: sotsiaal- ja eriteenuste erimenetlus

Korraldaja: Integratsiooni Sihtasutuse Rakenduskeskus

Riigihanke eesmärk: leida korraldaja, kes tagab Euroopa keeleõppe raamdokumendi nõuetega kooskõlas eesti keele A1-tasemel keeleõppe (eesti keeles) läbiviimise kvalifitseeritud õpetajate juhendamisel ajavahemikul juuni 2022 - 30.11.2023 parandamaks ajutise kaitse saanud täiskasvanute keeleoskust.

Rahastamisallikas: Kultuuriministeeriumi kaudu eraldatud riigieelarvelised vahendid

Hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete registris järgmisel aadressil: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/4301908/general-info

Pakkumus tuleb esitada e-riigihangete registris hiljemalt 3. mail 2022 kell 14.00.

Lisainfo:

Jana Tondi

Keeleõppe valdkonnajuht

659 9069
[email protected]