Riigihange: „Eesti keele A2- ja B1-tasemel kursused kohanemisprogrammi raames Ukraina sõjapõgenikele ” (viitenumber 276030)

Konkursi aeg: -
Kood: 276030
Korraldaja: Integratsiooni Sihtasutuse Rakenduskeskus
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/7007952/general-info

Riigihanke eesmärk on leida kuni 2 koostööpartnerit, kes korraldab Ukraina sõjapõgenikest ajutise kaitse saajatele kohanemisprogrammi eesti keele A2- ja B1-tasemel kursusi vastavalt riigihanke tehnilisele kirjeldusele, arvestades valitud riigihanke osa kirjeldust (vt AD lisa 1 punkti 1.3).

NB! Hankelepingu täitmise perioodil peab pakkujal olema kehtiv, asjakohane majandushaldusasutuse (Haridus- ja Teadusministeerium) välja antud tegevusluba, mis annab õiguse eesti keele koolitusi läbi viia eesti keele A2–tasemel ja B1-tasemel.

Rahastamisallikas:

Euroopa Sotsiaalfond+ toetusest rahastatava projekti nr 2021-2027.4.07.23-0003 „Kohanemisprogrammi „Settle in Estonia“ pakkumine“ (alategevus 3.1.4.3 „Kohanemiskoolituste, sealhulgas videokoolituste ning eesti keele õppe pakkumine ja teavitustegevuste korraldamine“) vahendid.

Hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete registris järgmisel aadressil:

https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/7007952/general-info

Pakkumus tuleb esitada e-riigihangete registris hiljemalt 15.märtsil 2024 kell 12.00.

Lisainfo:

Jana Tondi

keeleõppe valdkonnajuht

+372 659 9069
[email protected]