Riigihange: „Eesti keele kursused Eestis elavatele vähelõimunud püsielanikele ja uussisserändajatele” (viitenumber 248561)

Konkursi aeg: -
Riigihange
Kood: 248561
Korraldaja: Integratsiooni Sihtasutuse Rakenduskeskus
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/4378368/general-info

Riigihanke eesmärk: leida korraldaja, kes tagab Euroopa keeleõppe raamdokumendi nõuetega kooskõlas eesti keele A2-, B1- ja B2-tasemel keeleõppekursuste (eesti keeles) läbiviimise kvalifitseeritud õpetajate juhendamisel ajavahemikul 01.07.2022-14.11.2022, parandamaks eesti keelest erineva emakeelega vähelõimunud püsielanike ja uussisserändajate keeleoskust.

Menetluse liik: sotsiaal- ja eriteenuste erimenetlus

Rahastamisallikas: Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava projekti nr 2014-2020.2.06.004005006.01.15-0001 „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“ toetatava tegevuse 5.2 „Lõimumisprogrammi väljatöötamine ja pakkumine“ alategevus 5.2.1 „Lõimumiskoolitused“.

Hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete registris järgmisel aadressil: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/4378368/general-info

Pakkumus tuleb esitada e-riigihangete registris hiljemalt 10. mail 2022 kell 14.00.

Lisainfo:

Jana Tondi

Keeleõppe valdkonnajuht

659 9069
[email protected]