Riigihange: „Eesti kultuuriruumi tutvustamine Eestis elavatele vähelõimunud püsielanikele ja uussisserändajatele” (viitenumber 245708)

Konkursi aeg: -
Riigihange
Korraldaja: Integratsiooni Sihtasutuse Rakenduskeskus
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/4109268/general-info

Menetluse liik: Sotsiaal- ja eriteenuste erimenetlus

Riigihanke eesmärk on välja töötada ja pakkuda Eesti kultuuriruumi tutvustavate tegevuste ettevalmistamist ja elluviimist ajavahemikul aprill 2022 – 15. oktoober 2022 (k.a) vähelõimunud püsielanikele ja uussisserändajatele.

Rahastamisallikas: Euroopa Sotsiaalfondist rahastatav projekt nr 2014-2020.2.06.004005006.01.15-0001 „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks toetuse andmise tingimused“

Hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete registris järgmisel aadressil: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/4109268/general-info

Pakkumus tuleb esitada e-riigihangete registris hiljemalt 22. veebruaril 2022 kell 14.00.

Lisainfo:

Jana Tondi

Keeleõppe valdkonnajuht

659 9069
[email protected]