Riigihange: „Eesti kultuuriruumi tutvustamine Eestis elavatele vähelõimunud püsielanikele ja uussisserändajatele” (viitenumber 252895)

Konkursi aeg 25.07.2022 10:00 - 10.08.2022 14:00
Riigihange
Kood 252895
Korraldaja: Integratsiooni Sihtasutuse Rakenduskeskus
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/4795440/general-info

Menetluse liik: Sotsiaal- ja eriteenuste erimenetlus

Riigihanke eesmärk: välja töötada ja pakkuda Eesti kultuuriruumi tutvustavate tegevuste ettevalmistamist ja elluviimist ajavahemikul 08.2022–31.10.2022 (k.a) vähelõimunud püsielanikele ja uussisserändajatele.

Rahastamisallikas: Euroopa Sotsiaalfondist rahastatav projekt nr 2014-2020.2.06.004005006.01.15-0001 „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks toetuse andmise tingimused“

Hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete registris aadressil https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/4795440/general-info

Pakkumus tuleb esitada e-riigihangete registris hiljemalt 10. augustil 2022 kell 14.00.

Lisainfo:

Jana Tondi

Keeleõppe valdkonnajuht

659 9069
jana.tondi@integratsioon.ee