Riigihange: „Väliseesti noorte keelelaager ” (viitenumber 248904)

Konkursi aeg: -
Riigihange
Kood: 248904
Korraldaja: Integratsiooni Sihtasutuse Rakenduskeskus
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/4407488/general-info

Riigihanke eesmärk: leida noorte rahvuskaaslaste keelelaagri korraldaja Venevere Puhkekülas 2022. aastaks.

2022. aastal toimub 3 laagrivahetust ajavahemikel:

  • I vahetus 4. juuli - 14. juuli 2022 noortele, kes on oma keeleoskustasemelt algajad;
  • II vahetus 18. juuli – 28. juuli 2022 noortele, kes valdavad eesti keelt edasijõudnu tasemel;
  • III vahetus 1. august - 11. august 2022 noortele, kes valdavad eesti keelt edasijõudnu tasemel.

 

Menetluse liik: Sotsiaal- ja eriteenuste erimenetlus

Rahastamisallikas: Kultuuriministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Välisministeeriumi kaudu eraldatud riigieelarvelised vahendid, mille aluseks on Vabariigi Valitsuse 18.11.2021 kinnitatud Sidusa Eesti 2030 arengukava ning selle raames olev Üleilmse eestluse tegevuskava 2022–2025, mille üks eesmärkidest on edendada ja säilitada Eesti identiteeti välismaal ja hoida sidet välismaal elava eestlaskonnaga, sealhulgas korraldada väljaspool Eestit elavatele eesti noortele keelelaagreid Eestis.

Hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete registris järgmisel aadressil: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/4407488/general-info

Pakkumus tuleb esitada e-riigihangete registris hiljemalt 27. aprillil 2022 kell 14.00.

Lisainfo:

Kaire Cocker

Rahvuskaaslaste nõustamisteenuse valdkonnajuht

+372 659 9031
[email protected]