Riigihange: „Väliseesti noorte keelelaager ” (viitenumber 276281)

Konkursi aeg: -
Kood: 276281
Korraldaja: Integratsiooni Sihtasutuse Rakenduskeskus
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/7032692/general-info

Riigihanke eesmärk:

leida keelelaagri korraldaja 2024. aastaks.

2024. aastal toimub 3 laagrivahetust (saabumine esmaspäeva õhtul, lahkumine esmaspäeva hommikul) ajavahemikel:

  • I vahetus  01.- 08. juuli 2024 noortele, kes on oma keeleoskustasemelt algajad;
  • II vahetus 15.- 22. juuli 2024 noortele, kes valdavad eesti keelt edasijõudnu tasemel;
  • III vahetus  29. juuli - 5. august 2024 noortele, kes valdavad eesti keelt edasijõudnu tasemel.

 

Rahastamisallikas:

Kultuuriministeeriumi ja Haridus- ja Teadusministeeriumi kaudu eraldatud riigieelarvelised vahendid, mille aluseks on Vabariigi Valitsuse 18.11.2021 kinnitatud Sidusa Eesti 2030 arengukava ning selle raames Üleilmse eestluse tegevuskava 2022–2025, mille üks eesmärkidest on edendada ja säilitada Eesti identiteeti välismaal ja hoida sidet välismaal elava eestlaskonnaga, sealhulgas korraldada väljaspool Eestit elavatele eesti noortele keelelaagreid Eestis.

Hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete registris järgmisel aadressil:

https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/7032692/general-info

Pakkumus tuleb esitada e-riigihangete registris hiljemalt 21.märtsil 2024 kell 14.00.

Lisainfo:

Kaire Cocker

Rahvuskaaslaste nõustamisteenuse valdkonnajuht

+372 53644172
[email protected]