Selgusid Eesti rahvusvähemuste kultuuriseltside algatused, mis tänavu riigi toel teoks saavad

Selgunud on Eesti rahvusvähemuste kultuuriseltside algatused, mis tänavu riigi toel teoks saavad. 23 algatuse hulgas on nii ammused traditsioonid kui ka uued ettevõtmised, mis toovad esile meie rahvaste kultuure ja seeläbi meie ühise kultuuririkkuse. Näiteks mais ootavad kultuuriseltsid meid kõiki rahvustikandipäevale, augustis rannarootsi kultuuripäevale, septembris Etnolaadale ja novembris india festivalile. 

Rahvusvähemuste kultuuriseltside algatused on saanud riikliku toetuse iga-aastase Kultuuriministeeriumi rahastatud taotlusvooru „Rahvusvähemuste kultuuriseltside toetus“ raames.

 1. Eesti Moldova Ühingu algatus korraldada ja läbi viia Eesti rahvuste päeva tähistamiseks "XIV Etnolaata ja Eestimaa Rahvuste XXXVI Foorumit" Tallinnas. (toetus 6 000 euro)

 2. MTÜ Läti Rahvuskultuuri Seltsi Eestis algatus Läti iseseisvuse taastamise aastapäeva ja jaanipäeva tähistamiseks ja polüfoonilise laulu kontserdi korraldamiseks Tallinnas. (toetus 6 000 eurot)

 3. Valgevene Kultuurihariduslik mittetulundusühing Lad algatus vähemusrahvuste kultuure tutvustava vabaõhufestivali "Mitmekultuuriline Pärnu" korraldamiseks juulis. (toetus 5 000 eurot)

 4. MTÜ Tantsulilled algatus "Kultuurikaleidoskoop 2024", mille raames tutvustatakse romade eluolu ja kultuuri  läbi kontsertide, vestlusõhtute ja töötubade korraldamist Tartus. (toetus 900 eurot)

 5. Ukraina Noorsoo Liidu Eestis algatus Eestis Ukraina laulu- ja tantsukultuuri tutvustava laste ja noorte festivali "Ukraina lilled" korraldamiseks Tallinnas juunis. (toetus 5 000 eurot)

 6. Rootsi Hariduse Seltsi algatus Rannarootsi kultuuripäeva korraldamiseks, kus tutvustatakse rannarootslaste ajalugu ja traditsioone läbi loengute, näituste ja kogukonnaürituse läbiviimiseks Nõval augustis. (toetus 5 300 euro)

 7. Ukraina Kaasmaalaskonna Sillamäe Vodograi algatus loovusharidust ja rahvusvähemuste haridust käsitleva konverentsi ja rahvusvähemuste kultuure tutvustava kontserdi läbi viimiseks Sillamäel mais 2024. (toetus 4 000 eurot)

 8. Ukraina meedia Druzi MTÜ algatust eelkõige ukraina ja eesti rahvustikandi traditsioone tutvustava festivali Etnofestval “Rahvustikand ühendab“ läbi viimiseks Tallinna Vabaõhumuuseumis mais 2024. (toetus 4 000 eurot)

 9. MTÜ Aserbaidžaani rahvuste Art Studio Buta algatus Aserbaidžaani kultuuri tutvustava traditsiooniliste vaipade ja maalide näituse "Aserbaidžaani mustrid" ning kontserdi korraldamiseks Tallinnas septembris 2024. (toetus 4 000 eurot)

 10. Mittetulundusühingu Orpheus algatus Ukraina kultuuri rahvusvahelise täiskasvanute festivali „Põhja Täht" korraldamiseks, läbi mille tutvustatakse Ukraina pärandkultuuri Tallinnas oktoobris 2024. (toetus 4 000 eurot)

 11. Ida-Virumaa Juudi Kogukonna algatus juudi kultuuri päeva ja Ida-Virumaa Juudikogukonna 35. aastapäeva tähistamiseks, kus tutvustatakse juudi kultuuri ja ajalugu läbi näituse, teemapäeva ja kontserdi Kohtla-Järvel aprillis 2024. (toetus 4 000 eurot)

 12. Tartu Ingerisoomlaste Seltsi algatus ingerisoome näidendi ettevalmistamiseks, noortelaagri ja kultuuriõhtu korraldamiseks Tartus. (toetus 1 700 eurot)

 13. Mittetulundusühingu Haridus-Kirjastusliki Kultuurikeskuse Zlata algatus läbiviia konkurss noortele „Minu rahva kultuur. Minu lood”, mille raames korraldatakse suvel Eestis elavatele erinevatest rahvustest noortele kirjandi- ja joonistuskonkursi. (toetus 4 000 euro)

 14. MTÜ Tantsukooli Dance Hayat algatus, mille raames võimalus kohtudaromade kultuuriga, mille raames tähistatakse romade rahvusvahelist päeva ning korraldatakse nende kultuuri tutvustava rahvusvahelist kontserdi Tartus aprillis 2024. (toetus 3 000 eurot)

 15. Ukraina Kultuurikeskuse Aed ja Sõda algatus "Koduaia loomine ja töötubade korraldamine", läbi mille säilitatakse ukraina traditsioonilise aianduskultuuri ja antakse edasi Eestis elavatele ukraina juurtega noortele. (toetus 3 000 eurot)

 16. Mittetulundusühingu Ukraina Keskuse algatus "Ukraina Pühadetraditsioonid" edendamiseks, mille raames korraldatakse Ukraina lauluklubi töö ning ukraina ja eesti pühade tähistamiseks Pärnus. (toetus 3 000 eurot)

 17. Indian Association of Estonia MTÜ Diwali valguse festival korraldamine, mille raames tutvustatakse India kultuuri läbi festivali ja töötubade korraldamist Tallinnas ja Tartus novembris 2024. (toetus 3 200 eurot)

 18. MTÜ Ukraina Maja Ukraina kultuurifestival „Kasakate mängud" korraldamine, mille raames tutvustatakse Ukraina traditsioonilise kasakakultuuri ja Ukraina kasakate päeva festivali korraldamiseks Tartus oktoobris 2024. (toetus 2 500 eurot)

 19. Eesti-Mordva Seltsi 30. aastapäeva juubeli tähistamine, mille raames tutvustatakse Mordva rahvapärandi ning korraldatakse töötube Eesti Vabaõhumuuseumis juunis 2024. (toetus 3 000 eurot)

 20. MTÜ Tšuvaši Rahvakultuuri eramuuseumi algatus, mille raames salvestatakse Mokša rahva muinasjuttude digitaalse audiokogumiku, kus kogutakse Mokša lastele emakeelsete muinasjutte ja laule ning säilitatakse ja digitaliseeritakse neid. (toetus 3 000 eurot)

 21. Narva Linna Slaavi Kultuuriselts Svätogori  testival „Eesti Rahvaste Pärg" korraldamine, mille raames tutvustatakse rahvusvähemuste tantsu- ja laulukultuure ning korraldataks Narvas festivali septembris 2024. (toetus 3 000 euro)

 22. Eesti Leedulaste Ühenduse Leedu kultuuri päev korraldamine Tallinnas, mille raames tutvustatakse traditsioonilist leedu rahvakultuuri läbi kontserdi, näituse ja töötubade Eesti vabaõhumuuseumis mais 2024. (toetus 3 050 eurot)

 23. Eest Aserbaidzaani Noortekeskuse „IRS" Aserbaidžaani kultuuripäevade korraldamine Tallinnas ja Tartus, kus tutvustatakse Aserbaidžaani kultuuri kultuuripäevade raames Tartus ja Tallinnas mais 2024. (2 400 euro)