Soovitused kohanemiseks tagasipöördumisel Eestisse

1. Proovi teha võimalikult palju eeltööd seoses tagasikolimisega Eestisse

2. Võimalusel anna märku tagasipöördumisest enda tuttavatele

3. Taas avasta kohaliku looduse ilu

4. Nüüd on võimalus teha neid asju, mida igatsesid kodust eemal olles

5. Hea raamat võib toetada keerulistel hetkedel

 

 

 

RAHVUSKAASLASELE

Meie eesmärk on, et Eestisse naasvad inimesed kohanevad sujuvalt ühiskonnaga ja et välisriikides elavad rahvuskaaslased oleksid tihedalt seotud Eestiga.

Tagasipöördujale

Tagasipöördujale

 

Välisriigis elavatele eestlastele

Välisriigis elavatele eestlastele