KKK

Eestisse tagasipöördumine kulgeb sujuvamalt, kui olete sellele juba eelnevalt läbi mõelnud ning enda jaoks selgeks teinud, millised toimingud peate kodumaale naastes läbi tegema. Oleme pannud kokku peamised teemad, mis võivad ettevalmistamisel abiks olla.

Vajaliku informatsioon Eesti riigist, selle korrast ja teenustest leiate Eesti.ee portaalis. Allpool leiate otselingid vastustele korduma kippuvate küsimustele.

 

Kodakondsust kinnitavad dokumendid, ID-kaart ja pass

Eesti kodaniku isikut tõendavad dokumendid on ID-kaart ja pass. 

Eesti sünnijärgse kodakondsuse taotlemise kohta saate infot Politsei ja Piirivalveametist, kus  migratsiooninõustajad saavad täpsemalt vastata küsimustele, mis puudutavad kodakondsuse dokumente ja taotlemist.

Esmast ja korduvat ID-kaarti ja passi saate taotleda Eesti Vabariigi välisesindustes või Politsei ja Piirivalve ameti iseteninduses ning koha peal teenindustes üle Eesti.

Päringut oma Eesti suguvõsa kohta saab teha Riigiarhiivis täites vastava vormi.

ID-kaardiga saab allkirjastada dokumente, teha pangatehinguid ning oma isikut tuvastada.

 

Maksud ja Toll

Info maksusüsteemist leiate Eesti.ee portaalis ning Maksu- ja Tolliameti veebilehel.

Inimestel, kes asuvad Euroopa Liidu (EL) välisest riigist elama Eestisse elukoha vahetuse, abiellumise või ajutiselt Eestisse õppima tulemisega seoses, on teatud tingimuste täitmisel võimalik oma isiklikud esemed kaasa tuua maksuvabalt. Rohkem infot leiate lingil.

 

Elukoha registreerimine

Esmalt tuleb registreerida oma elukoht rahvastikuregistris. Ilma selleta ei saa te alustada järgnetevaid toiminguid – leida lasteaia- ja koolikohta, saada sotsiaaltoetusi jms. Suurt osa avalikest teenustest osutab kohalik omavalitsus ning teenuste osutamise aluseks on isiku elukoht rahvastikuregistri andmetel. Seepärast kontrollib kohalik omavalitsus, kas rahvastikuregistri andmetel elab inimene Eestis ja selles kohalikus omavalitsuses, kus ta teenuseid soovib tarbida. Rahvastikuregistri kaudu saab igaüks oma andmeid täpsustada ning vajadusel uuendada.

Elukohateate esitamise kohta saab lähemalt lugeda riigiportaali artiklist “Elukoha registreerimine”.

 

Ravikindlustus ja perearstiteenused

Ravikindlustuse ja perearstiteenuste osas on oluline rahvastikuregistri kanne, kuid veelgi olulisem on meeles pidada, et perearsti nimistusse kandmine võtab aega. Perearsti valimise ja perearsti juurde registreerumise kohta leiab teavet Tervisekassa veebilehel.

Lisainfo tervisekindlustuse kohta.

 

Sotsiaalne abi

Sotsiaalkindlustusamet.ee on valitsusasutus, mis töötab selle nimel, et kindlustada Eesti inimese iseseisvat toimetulekut ja heaolu.

Sotsiaalkindlustusametist saavad inimesed pensione, toetusi ja hüvitisi, seal osutatakse ohvriabi- ja lepitusteenust ning koordineeritakse üleriigilist lastekaitsetööd jne.

Üldine info toetustest, hüvitistest ja sotsiaalteenustest on kättesaadaval Eesti.ee portaalis.

 

Haridus

Lasteaia- ja koolikoha leidmisel toetab inimesi kohalik omavalitsus. Nende küsimustega tuleb pöörduda valla- või linnavalitsuse poole, rohkem informatsiooni omalvalitsustest ning asutuste kontaktid  haridusportaalis ning Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel.

 

Töö ja ettevõtlus

Töö otsingute ja tööalaste valikute nõustamises on abiks Eesti Töötukassa. Tööotsingutes saavad abiks olla ka erinevad tööotsingu portaalid, rakendused ja veebipõhised sotsiaalvõrgustikud.

Ettevõtlusega alustamisel ja jätkamisel pakuvad maakondlike arenduskeskuste (MAK-ide) ettevõtluskonsultandid tasuta nõustamist ning toetavad ja suunavad äriplaanide arendamisel ja seatud eesmärkide saavutamisel. Vaata kust ettevõtja saab abi.

 

Juhiluba ja auto registreerimine

Juhul, kui tagasi pöördudes võetakse kaasa oma isiklik sõiduvahend, millel on teise riigi registritunnused, tuleb pöörduda Transpordiametisse.

Tagasipöördujad, kelle juhiluba on väljastatud välisriigis, peaksid samuti tutvuma nõuetega Transpordiameti kodulehel, et säilitada juhtimisõigus ning vajadusel õigeaegselt juhiluba uuendada. Eestis peab mootorsõidukijuhil olema ka kehtiv arstitõend, mille kohta leiad infot siit.