Tagasipöördumistoetus

Tagasipöördumistoetus on suunatud pikka aega võõrsil viibinud lastega perede tagasipöördumise soodustamiseks, kuivõrd aastatega suureneb pereliikmete arv ning tagasikolimisteenused on kulukad. Pikka aega võõrsil viibimise ehk seitsme aasta nõuet ei kohaldata kuni 40-aastastele välismaal magistri- ja doktoriõppe läbinud noortele, et soodustada võõrsil hariduse saanud noorte tagasipöördumist ja tööle asumist Eestis.

Kes saab tagasipöördumistoetust taotleda?

Tagasipöördumistoetust võib taotleda Eesti kodakondsust omav või Eesti elamisluba omav täiskasvanud etniline eestlane, kui ta vastab järgmistele nõuetele.
Selgita küsimustele vastates, kas sul on võimalik tagasipöördumistoetust taotleda.

 

Kas sa oled tulnud või tuled Eestisse püsivalt elama hiljemalt kaheksa kuud enne tagasipöördumistoetuse taotluse esitamist?

Taotluse esitamiseks pead olema tagasi Eestisse elama saabunud vähem kui kaheksa kuud tagasi.
Nõustamiseks võta ühendust Kaire Cockeriga:
Nõustamine tel: +372 5364 4172
E-post: [email protected]
Skype: Integratsiooni Sihtasutus

 

Kas sa oled registreerinud oma elukoha rahvastikuregistris?

Enne taotluse esitamist pead registreerima oma elukoha rahvastikuregistris.
Nõustamiseks võta ühendust Kaire Cockeriga:
Nõustamine tel: +372 5364 4172
E-post: [email protected]
Skype: Integratsiooni Sihtasutus

 

Kas vastate ühele järgmistest tingimustest?
Märkus: välismaal magistri- ja doktorikraadi omandanud kuni 30-aastastele noortele kümne aasta eemaloleku nõue ei laiene.

Tagasipöördumistoetuse taotlemiseks peab olema täidetud kolmest nõudest üks.
Nõustamiseks võta ühendust Kaire Cockeriga:
Nõustamine tel: +372 5364 4172
E-post: [email protected]
Skype: Integratsiooni Sihtasutus

 

Kas su perekond vajab majandusliku olukorra tõttu tagasipöördumistoetust, sest perekonna käsutuses olevad elatusvahendid jäävad Eestis kehtestatud toimetulekupiirist allapoole?

Tagasipöördumistoetus on mõeldud pikka aega võõrsil viibinud lastega peredele, töövõimetuile ja kuni 40-aastastele magistri- ja doktorikraadiga noortele, et vältida nende sotsiaal-majandusliku olukorra halvenemist.
Nõustamiseks võta ühendust Kaire Cockeriga:
Nõustamine tel: +372 5364 4172
E-post: [email protected]
Skype: Integratsiooni Sihtasutus

 

Sa vastad tagasipöördumistoetuse nõuetele.
Vajuta 'Sisesta', loe lisateavet ja täida taotlus.