Tagasipöördumistoetuse küsimustik

Tagasipöördumistoetus on suunatud pikka aega võõrsil viibinud lastega perede tagasipöördumise soodustamiseks, kuivõrd aastatega suureneb pereliikmete arv ning tagasikolimisteenused on kulukad. Pikka aega võõrsil viibimise ehk seitsme aasta nõuet ei kohaldata kuni 40-aastastele välismaal magistri- ja doktoriõppe läbinud noortele, et soodustada võõrsil hariduse saanud noorte tagasipöördumist ja tööle asumist Eestis.

Kes saab tagasipöördumistoetust taotleda?

Tagasipöördumistoetust võib taotleda Eesti kodakondsust omav või Eesti elamisluba omav täiskasvanud etniline eestlane, kui ta vastab järgmistele nõuetele.
Selgita küsimustele vastates, kas sul on võimalik tagasipöördumistoetust taotleda.

 

Taotluse esitamiseks pead olema tagasi Eestisse elama saabunud vähem kui kaheksa kuud tagasi.
Nõustamiseks võta ühendust Kaire Cockeriga:
Nõustamine tel: +372 5364 4172
E-post: tagasieestisse@integratsioon.ee
Skype: Integratsiooni Sihtasutus

Enne taotluse esitamist pead registreerima oma elukoha rahvastikuregistris.
Nõustamiseks võta ühendust Kaire Cockeriga:
Nõustamine tel: +372 5364 4172
E-post: tagasieestisse@integratsioon.ee
Skype: Integratsiooni Sihtasutus

Tagasipöördumistoetuse taotlemiseks peab olema täidetud kolmest nõudest üks.
Nõustamiseks võta ühendust Kaire Cockeriga:
Nõustamine tel: +372 5364 4172
E-post: tagasieestisse@integratsioon.ee
Skype: Integratsiooni Sihtasutus

Tagasipöördumistoetus on mõeldud pikka aega võõrsil viibinud lastega peredele, töövõimetuile ja kuni 40-aastastele magistri- ja doktorikraadiga noortele, et vältida nende sotsiaal-majandusliku olukorra halvenemist.
Nõustamiseks võta ühendust Kaire Cockeriga:
Nõustamine tel: +372 5364 4172
E-post: tagasieestisse@integratsioon.ee
Skype: Integratsiooni Sihtasutus

Sa vastad tagasipöördumistoetuse nõuetele.
Vajuta "Sisesta", loe lisateavet ja täida taotlus.