Taotlusvoor „Ida-Virumaa ettevõtlust edendavad spordi- ja kultuuriüritused“

Konkursi aeg: -
Taotlusvoor

Taotlusvooru eesmärk

Taotlusvooru eesmärk on elavdada Ida-Virumaa ettevõtlust ja majandusarengut, tõsta piirkonna elukeskkonna atraktiivsust, pidurdada nooremaealiste väljavoolu ning piirkonna eelisarendamise abil vähendada mahajäämust teistest Eesti piirkondadest.

Spordi- ja kultuuritegevuste toetamise eesmärk on aidata kaasa erinevate piirkondade sidustatuse paranemisele Ida-Virumaaga, mitmekesistada spordi- ja kultuurielu ning edendada Ida-Virumaa turismi. Samuti toetada lõimumist Ida-Virumaal eesti keele oskuse arendamise ning kultuuri- ja sporditegevuste abil.

Toetatavad tegevused peavad aitama kaasa erineva kultuurilise taustaga inimeste igapäevaste kontaktide suurendamisele ja omavahelisele suhtlusele.

Taotlusvooru rahastab Rahandusministeerium.

Taotlusvooru aluseks on riigihalduse ministri 13.04.2020 määrus nr 13 "Ida-Virumaa ettevõtlust edendavate spordi- ja kultuuriürituste toetuse andmise tingimused ja kord", mis on leitav siin.

Toetatavad tegevused

Toetatakse erinevate kultuuri- ja spordiürituste korraldamist, sh balleti-, muusika- ja filmifestivalid, massi- või meeskonnaspordi üritused. Tegemist võib olla nii uus- kui ka korduvüritusega, eelistatud on eesti kultuuri ja spordiga tutvumise võimaluste pakkumine, nt seiklus-, üllatus- ja elamuskogemust pakkuvad tegevused. Toetatavad kultuuri- või spordiüritused peavad olema vähemalt maakondliku tähtsusega, mistõttu on projektis osalevate inimeste miinimumarv 1000.

Taotlusvooru abikõlblikkuse periood on 22.03.2022 – 22.01.2023.

Ei toetata projekti, mis on ellu viidud enne toetuse taotluse esitamist ehk kui kõik projekti toetatavad tegevused on juba ellu viidud.

Nõuded taotlejale

Taotlejaks võib olla Eesti Vabariigis registreeritud juriidiline isik, kohalik omavalitsus ja selle hallatav asutus või äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja.

Taotlusvooru eelarve on 200 000 eurot. Taotletava toetuse minimaalne summa on 10 000 eurot ja maksimaalne summa 25 000 eurot taotluse kohta. Iga taotleja saab esitada ainult ühe taotluse.

Taotluste esitamise tähtaeg on 21.04.2022 kell 23.59.

Toetuse taotlemine toimub Kultuuriministeeriumi toetuste menetlemise infosüsteemi kaudu aadressil https://toetused.kul.ee/et/login. Sisse logimiseks palume kasutada Chrome või Edge veebilehitsejat.

Taotlusvooru infopäev eesti keeles toimub Microsoft Teamsi keskkonnas 08.04.2022 kell 14.00.

Infopäevadele palume registreeruda aadressil [email protected]

Infopäeva link edastatakse osalejatele hiljemalt päev enne infopäeva toimumist.

Vajadusel on võimalik kokku leppida personaalne nõustamine nt Skype’is, Zoomis, Teamsis.
 

Lisainfo:

Ave Härsing
kultuurilise mitmekesisuse valdkonnajuht
tel 659 9024
e-post: [email protected]

Iris Järv
koordinaator
tel 659 9029
e-post: [email protected]

Organisatsioon/nimi Toetatud ettevõtmine Summa
Mittetulundusühing Pimedate Ööde Filmifestival Pimedate Ööde Filmifestivali alamfestivali "KinoFF" läbiviimine Ida-Virumaal 25 000.00 EUR
Spordiürituste Korraldamise Klubi Narva Energiajooks 2022 25 000.00 EUR
Mittetulundusühing Rakvere Maraton Eesti ööjooks - Narva Talv 2022 25 000.00 EUR
OÜ Mägede Hääl Mägede Hääl 2022 25 000.00 EUR
Mittetulundusühing Alutaguse Maraton 8. Alutaguse rattamaraton, 11.06.2022 25 000.00 EUR
Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskus Jõhvi lennupäev 2022 25 000.00 EUR
Shiftworks OÜ Station Narva 2022 festivali korraldamine 20 000.00 EUR
Eesti Korvpalliliit Eesti korvpalli karikavõistluste finaalid 20 000.00 EUR
Mittetulundusühing ContempArt VI Narva ooperipäevade ettevalmistamine ja läbiviimine 10 000.00 EUR

Lisainfo:

Ave Härsing

Kultuurilise mitmekesisuse valdkonnajuht

659 9024
[email protected]