Taotlusvoor „Lõimumist edendavad kultuuri- ja sporditegevused“

Konkursi aeg: -
Taotlusvoor
Korraldaja: Integratsiooni Sihtasutus

Toetuse andmise eesmärk on aidata kaasa erineva kultuurilise taustaga inimeste igapäevaste kontaktide tekkele, suhtlusele ja kaasamisele Eesti ühiskonnas.

Toetatavad tegevused. Toetust antakse projektile, mille elluviimine panustab taotlusvooru eesmärgi ja tulemuste saavutamisse ja mille raames korraldatakse lõimumist edendavaid kultuuri-ja sporditegevusi Eestis ja/või antakse välja kultuuri- või sporditegevusi tutvustavaid teabematerjale.

Toetuse andmisega saavutatakse järgmised oodatavad tulemused:

  • ühistegevused spordi- ja kultuurivaldkonnas on elujõulised;
  • suurenenud on eesti kultuurist ning Eesti inforuumist osasaamine;
  • ellu on viidud kultuuriüritused (nt balleti-, muusika- ja filmifestivalid, näitused), milles osalevad erineva kultuuritaustaga inimesed;
  • ellu on viidud spordiüritused, milles osalevad erineva kultuuritaustaga inimesed;
  • toimib erineva kultuuritaustaga inimeste koostöö;
  • välja on antud kultuuri- või sporditegevusi tutvustavad materjalid.

 

Nõuded taotlejale. Taotlejaks võib olla Eesti Vabariigis registreeritud juriidiline isik või kohaliku omavalitsuse üksus.

Taotlusvooru eelarve on 89 577 eurot. Taotletava toetuse minimaalne summa on 1000 eurot ja maksimaalne summa 10 000 eurot taotluse kohta.

Taotluste esitamise tähtaeg on 03.02.2022 kell 23.59.

Toetuse taotlemine toimub Kultuuriministeeriumi toetuste menetlemise infosüsteemi kaudu aadressil https://toetused.kul.ee/et/login

Taotlusvooru rahastab Kultuuriministeerium.

Taotlusvooru aluseks on Kultuuriministri 26.03.2019 määrus nr 10 „Lõimumist edendavate kultuuri- ja sporditegevuste toetamise tingimused ja kord“.

Taotlusvooru infopäev toimub Teams keskkonnas 21.01.2022 kell 14:00 – 15:30.
Infopäevale palume eelnevalt registreeruda aadressil [email protected]. Vajadusel on võimalik kokku leppida personaalne nõustamine.

Lisainfo:

Ave Härsing
kultuurilise mitmekesisuse valdkonnajuht
659 9024
[email protected]

Iris Järv
rakenduskeskuse koordinaator
659 9029
[email protected]

Organisatsioon/nimi Toetatud ettevõtmine Summa
UpJump OÜ Igor Stravinsky "Oedipus Rex " ooperi lavastamine ja esitamine Narva Kreenholmi Manufaktuuris 10 000.00 EUR
Shiftworks OÜ Station Narva 2022 10 000.00 EUR
Mittetulundusühing VM Fest VM FEST MUSTVEE - Rahvusvaheline vaimuliku muusika festival Peipsi pealinnas 9 300.00 EUR
MTÜ Dekennaal Kultuurifestival Maardu dekennaal 9 200.00 EUR
Spordiürituste Korraldamise Klubi "HEINO LIPP 100" - kergejõustikuvõistlused 9 000.00 EUR
Mittetulundusühing AKTIIVSED NOORED Tantsupidu Ullo Toomi raamatu "Eesti Rahvatantsud" ainetel Narvas 7 994.00 EUR
Sihtasutus Vaba Lava Suvine sündmustesari Linda 2 kultuurihoovis Narvas 7 850.00 EUR
ÄKKE SUUSAKLUBI Sport ühendab 9 403.00 EUR
MTÜ J Production J-Fest 2022 4 450.00 EUR
EESTI JALGPALLI LIIT Jalgpall hoolib! 4 160.00 EUR
Tallinna Keskraamatukogu Põlvest põlve: eesti rahvakultuuri tutvustav üritustesari 4 040.00 EUR
Mittetulundusühing Viru Folk Viru Folk "Naabri aasta" 3 000.00 EUR
Tartu Mänguasjamuuseum Trükise „Jalutuskäik mänguasjamuuseumis“ vene keelde tõlkimine ja trükkimine 1 180.00 EUR

Lisainfo:

Ave Härsing

Kultuurilise mitmekesisuse valdkonnajuht

659 9024
[email protected]