Taotlusvoor „Rahvusvähemuste katusorganisatsioonide tegevustoetus“

Konkursi aeg 11.11.2021 00:00 - 13.12.2021 23:59
Taotlusvoor
Korraldaja: Integratsiooni Sihtasutus

Toetuse andmise eesmärk on aidata kaasa rahvusvähemuste katusorganisatsioonide ja nende liikmesorganisatsioonide jätkusuutlikule toimimisele ja süsteemsele arendamisele Eestis.

Toetuse andmise tulemusena on tagatud:

  • rahvusvähemuste kultuuriline mitmekesisus Eesti Ühiskonnas ning seeläbi tugevdatud Eesti kultuuri;
  • rahvusvähemuste katusorganisatsioonide omavaheline koostöö ning koostöö noorte, erinevate eestikeelsete kogukondade, seltside ja kultuuriasutustega;
  • rahvusvähemuste katusorganisatsioonide ja liikmesorganisatsioonide jätkusuutlikkus ja haldusvõimekuse suurendamine;
  • rahvuskultuuride eripära tutvustamine;
  • rahvuskultuuripärandit tutvustavate ja edendavate sündmuste toimumine.

 

Nõuded taotlejale:

Taotlejaks võib olla Eestis registreeritud eraõiguslik juriidiline isik, mille liikmeks on vähemalt viis liikmesorganisatsiooni, kes tegelevad rahvusvähemuste kultuuripärandi tutvustamise, arendamise ja edendamisega Eestis.

Taotleja peab olema tegutsenud rahvusvähemuste katusorganisatsioonina enne taotluse esitamist vähemalt kaks aastat.

Toetuse taotlemine toimub Kultuuriministeeriumi toetuste menetlemise infosüsteemi kaudu aadressil https://toetused.kul.ee/et/login

Taotluste esitamise tähtaeg on 13.12.2021 kell 23:59.

Taotlusvooru eelarve on 1 371 000.00 eurot. Toetuse periood 2022. – 2024. Taotlusvooru rahastab Kultuuriministeerium.

Taotlusvooru aluseks on kultuuriministri 31.12.2018 määrus nr 24 “Rahvusvähemuste katusorganisatsioonide toetamise tingimused ja kord”, mis on avaldatud Riigi Teatajas https://www.riigiteataja.ee/akt/104012019024 ning määruse seletuskiri. 

 

Taotlusvooru infopäev toimub Teams keskkonnas 16.11.2021 kell 10.00 – 12.00

Infopäevale palun eelnevalt registreerida e-aadressil raili.pihlamagi@integratsioon.ee. Infopäeva lingid edastatakse osalejatele enne infopäeva toimumist.

Vajadusel on võimalik kokku leppida personaalne nõustamine.

Lisainfo:

Kristina Pirgop-Benton
kultuurilise mitmekesisuse valdkonnajuht
659 9024
kristina.pirgop@integratsioon.ee

Raili Pihlamägi
Koordinaator
659 9066
raili.pihlamagi@integratsioon.ee

Lisainfo:

Kristina Pirgop-Benton

Kultuurilise mitmekesisuse valdkonnajuht

+372 659 9024
kristina.pirgop@integratsioon.ee