Taotlusvoor „Tagasipöördumistoetuste maksmine"

Konkursi aeg: -
Korraldaja: Integratsiooni Sihtasutus
https://www.integratsioon.ee/tagasipoordumistoetus

Taotlusvooru aeg: 08.01.2024 kell 00.00 - 31.12.2024 kell 23.59 

Taotlusvooru abikõlblikkuse periood on 01.01.2024 - 31.12.2024.

Toetuse andmise eesmärk on vältida Eestisse tagasipöördujate sotsiaalmajandusliku olukorra halvenemist tulenevalt tagasipöördumisega kaasnevatest kuludest. 

Toetuse andmise tulemusena on soodustatud etniliste eestlaste ja Eesti kodanike ning nende järeltulijate Eestisse elama asumist.

Taotleja peab olema Eesti kodakondsust omav isik või Eesti elamisluba omav etniline eestlane, kes
1) on Eestist vähemalt seitsme aasta eest emigreerunud või välisriigis sündinud ning kes tuleb Eestisse tagasi koos alaealiste lastega või oma alaealiste laste juurde või
2) on Eestist emigreerunud või välisriigis sündinud ning püsivalt Eestisse naasnud kuni 40-aastane välismaal magistri- ja doktoriõppe läbinud või
3) on Eestist vähemalt seitsme aasta eest emigreerunud või välisriigis sündinud osalise või täieliku töövõime puudumisega isik;
4) on naasnud püsivalt Eestisse elama hiljemalt kaheksa kuud enne taotluse esitamist ja registreerinud oma elukoha Eesti Vabariigi rahvastikuregistris;
5) vajab oma majandusliku ja sotsiaalse seisundi tõttu toetust Eestisse tagasipöördumiseks, sest tema perekonna käsutuses on igapäevaseks toimetulekuks vahendid, mis jäävad Eestis kehtestatud toimetuleku piirmäärast alla poole.

Taotlusi saab esitleda jooksvalt kuni 31.12.2024.

Lisainfo ja taotluse vorm: integratsioon.ee/tagasipoordumistoetus.

Küsimuste korral palun kirjutage [email protected]

Taotlusvooru rahastab Kultuuriministeerium.