Taotlusvoor "Väliseesti kultuuriseltside toetus"

Konkursi aeg 11.01.2022 00:00 - 10.02.2022 23:59
Taotlusvoor
Korraldaja: Integratsiooni Sihtasutus

Toetuse andmise eesmärk on aidata kaasa välismaal tegutsevate eesti kultuuriseltside tegevusele ja Eesti kultuurisündmuste vahendamisele ning Eesti riigiga ühtekuuluvustunde kujundamisele väliseesti kogukondades.

Taotlusvoorust toetatakse:

  • kultuursündmuste korraldamist väliseesti kogukondades;
  • Eesti kultuurikollektiivide ja loomeinimeste kultuurivahetust väliseesti kogukondadega;
  • eesti kultuuripärandi ja pärimuskultuuriga seotud õppepäevade korraldamist erinevatele vanuserühmadele;
  • kontakt- ja teabeseminaride korraldamist väliseesti keskuste ja ühenduste ning Eesti riigi, omavalitsuste, kultuuriorganisatsioonide ja vabaühenduste tasandil;
  • väliseesti kultuurikollektiivide osalust Eesti kultuuri suursündmustel, piirkondlikel laulupäevadel ja folkloorifestivalidel;
  • nii väliseesti kooride- ja tantsujuhtide kui ka liikmete täiendõpet;
  • teabevahetuse korraldamist väliseesti kultuurikollektiivide ja –sündmuste kohta, sealhulgas teabematerjalide koostamist ja trükkimist.

 

Taotlejaks võib olla Eestis registreeritud eraõiguslik juriidiline isik, äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja või välisriigis asukohamaa reeglite kohaselt registreeritud eraõiguslik juriidiline isik.

 

Taotluste esitamise tähtaeg on 10.02.2022 kell 23.59 Eesti aja järgi. Digitaalselt allkirjastatud taotlus koos lisadega esitatakse e-kirjaga aadressile taotlus@integratsioon.ee . Kui taotlust koos lisadega ei ole võimalik digitaalselt allkirjastada, saab taotluse esitada e-kirjaga aadressile taotlus@integratsioon.ee (hiljemalt taotluste esitamise tähtajaks) ning saata allkirjaga paberil taotluse posti teel.

Taotlusvooru eelarve on 40 000 eurot. Taotlusvooru rahastab Kultuuriministeerium.

Nõustamiseks võtke palun ühendust:

Kaire Cocker
rahvuskaaslaste nõustamisteenuse valdkonnajuht
+372 6599 031
kaire.cocker@integratsioon.ee

Iris Järv
koordinaator
+372 659 9029
iris.jarv@integratsioon.ee

Nõustamine on kokkuleppel võimalik ka veebi vahendusel Teamsis.

Lisainfo:

Kaire Cocker

Rahvuskaaslaste nõustamisteenuse valdkonnajuht

6599 031
kaire.cocker@integratsioon.ee