Tartu Ülikooli muuseumi haridusprogramm

17.02.2024 11:15 - 13:30
Tartu Ülikooli muuseum (Lossi 25)
  • Suhtlustase: A2+
  • Koht: Tartu Ülikooli muuseum Lossi 25
  • Aeg: 17.02.2024 kell 11:15 - 13:30
  • Formaat: Haridusprogramm

Haridusprogramm: „Tee teadmisteni Eesti kultuurist ja pärandist rahvusvahelises rahvusülikoolis“ A2+

Sisututvustus: Tehakse ekskursioon Tartu Ülikooli muuseumis (Lossi 25, Tartu). Räägitakse hariduse tähtsusest. Esile tuuakse miks on haridus ja teadus olnud Eestis oluline ning kuidas kujundanud tänast Eesti ühiskonda ja väärtushinnanguid. Tutvustatakse minevikku, mis läbi elulähedaste näidete seotakse tänapäevaga. Osalejad saavad lahendada töölehti ja harjutada läbi erinevate ülesannete eesti keelt.

Lisainfo: Tiiu Kreegipuu, [email protected], tel 52 96113

-----------
Vähese keeleoskusega täiskasvanutele eesti keele õppe toetamiseks ja praktiseerimiseks loodud haridusprogramm. Eesmärgiks tutvustada Eesti kultuuriruumi. Läbi kuulamise ning lugemisülesannete toetakse algtasemel keeleoskaja püüdlust mõista eesti keelt. Lisaks julgustatakse programmis osalejaid läbi lihtsate tegevuste omavahel suhtlema, innustades jätkama keeleõpet.

Haridusprogrammi rahastatakse: ESF+ projekt nr 2021-2027.4.07.23-0006 „Eesti keele õpet toetavad tegevused ja kodanikuõpe“ alategevus „Haridusprogrammide, sealhulgas lihtsas eesti keeles, loomine kultuuri- ja spordiasutustes“.

Registreerimine: https://iseteenindus.integratsioon.ee/service/view/14071?lang=et

NB! Registreerimine sündmustele toimub nüüd läbi Integratsiooni Sihtasutuse iseteeninduse, kuhu saate siseneda ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID abil. Palun tutvuge iseteeninduse kasutusjuhendiga: https://integratsioon.ee/iseteenindus