Tee kindlaks oma eesti keele oskuse tase

Milline on su keeleoskuse tase? Mis tasemel kursus valida?

A1 - algtase

Saan hakkama mõningates lihtsamates olukordades, tean üksikuid sõnu ja fraase.

A2 – kõrgem algtase

Saan hakkama lihtsates igapäevastes olukordades; saan hakkama tuttavates olukordades, ent tihti esineb raskusi enda väljendamisel; minu sõnavara ja grammatikakasutus pole ladus.

B1 – kesktase

Saan hakkama ka raskemates olukordades; minu keelekasutus on mitmekülgne ja ladus; teen vigu grammatikas, vahest harva esineb raskusi arusaamisel ja enda täpsel väljendamisel.

B2 – kõrgem kesktase

Valdan keelt vabalt, kuid vahel harva tekib raskusi stiililiste erinevuste ja idioomide täpsel mõistmisel.

C1 – kõrgtase

Valdan keelt täiesti vabalt

Lisainfo:

Euroopa ühtne keeleoskussüsteem - Enesehindamisskaala https://www.integratsioon.ee/keeletaseme-enesehindamisskaala