Ukrainlanna Dariia Ruda elust Eestis: Mul on tulevikuks kindel plaan olemas!

Integratsiooni Sihtasustuse Eesti kultuuriruumi tutvustava kultuuriõppe programmi raames viidi tänavu kevadsuvel koostöös Eesti Rahva Muuseumiga (ERM) läbi eesti keele suhtluspraktikat pakkuv õppeprogramm, kus keelt praktiseeriti Eesti kultuuriruumi tutvustamise kaudu. Programm koosnes viiest õppekäigust ERMi, kus osalejad said õppida eesti keelt ja tutvuda Eesti kultuuriga ERMi näitusi vaadates ja seejärel nende üle arutledes.

Kursuse lõpetas 22. juunil ERMis toimunud ümarlaud „Võime rääkida“. Osalejate hulgas oli ka Valgas elav noor ukrainlanna Dariia Ruda, kes oli lahkesti nõus jagama meiega oma muljeid ja kogemusi.

Räägi palun alustuseks mõni sõna endast.

Olen pärit Ukrainast ja Eestisse tulin kaks aastat tagasi. Lõpetasin veebi teel Ukrainas gümnaasiumi ja üritan nüüd pääseda õppima Kõrgemasse Kunstikooli Pallas. Selle kõrvalt püüan sulanduda Eesti ellu, tutvuda rohkem Eestimaaga, sest seniste tegemiste kõrvalt ei ole selleks kahjuks palju aega jäänud.

Kuidas kuulsid sellest keeleõppeprogrammist?

Otsisin lihtsalt netist keeleõppe ja praktika võimalusi, minu tädi soovitas mulle mõningaid kursusi. Helistasin Integratsiooni Sihtasutusse ja küsisin sealt soovitusi ning selle kaudu jõudsingi ERMi kursusele. Elan ise Valgas ja Tartusse tulemine pole keeruline, seega sobis ERMi võimalus mulle hästi.

Täna on sul selle kursuse viies ja ühtlasi viimane üritus. Vaadates tagasi, mis sulle kursuse juures meeldis ja mis mitte?

Mulle väga meeldis kursus, kus räägiti Uuralitest ja Eesti seotusest selle kultuuriga. Kursus oli väga huvitav, muu hulgas ka interaktiivne. Üldse on ERMis väga põnevad näitused ja võimalused keelt õppida ja praktiseerida. Siin on ka info ukraina keeles, mis teeb õppimise mulle kahtlemata lihtsamaks. Meeldisid õppekäigud ja nendele järgnenud diskussioonid.

See, mis ei meeldinud, ei ole seotud üldse konkreetselt selle kursusega. Lihtsalt minu üldine keeleoskus ei ole veel väga hea ja seetõttu oli mul aeg-ajalt raskusi kõigest täielikult arusaamisega, ma ei suutnud nii aktiivselt aruteludes osaleda, kui ma oleksin tahtnud. Ometigi oli see kõik lõpuks ainult kasulik ja motiveeris mind üha rohkem õppima ja pingutama. Seega üldmulje kogu kursusest on igal juhul väga positiivne!

Millised on olnud sinu jaoks kõige suuremad väljakutsed kohanemisel siinse keelekeskkonnaga?

Keeleliselt ei ole minu jaoks olnud väljakutseks mitte niivõrd keel ise, kuivõrd tõsiasi, et esiteks kuuleb Valgas igapäevaselt lihtsalt väga palju vene keelt ja teiseks ka inimesed, kes sinuga suhtlema tulevad, hakkavad seda kohe vene keeles tegema. Seega võimalused just eesti keele praktikaks on olnud mulle väga keerulised. Ehk siis minu jaoks oli kõige suurem väljakutse leida inimesi, kellega mul oleks võimalik igapäevaselt reaalselt eesti keelt rääkida ja selle kaudu õppida.

Mul ei ole seni olnud paraku palju võimalusi mujal Eestis ringi käia. Peale Tartu olen koos meie Valga väikese Ukraina kogukonnaga käinud mõne korra Tallinnas, aga mitte palju rohkem. Eks see on olnud ka kindlasti minus endas kinni, kahtlemata oleks laiema suhtlusringiga kaasnenud ka suurem keelepraktika. Loodetavasti see siiski peagi muutub, eriti kui peaks õnnestuma Pallasesse sisse saada. Minu sisseastumiseksamid on kohe tulemas, praegu pingutangi kõvasti selle nimel, eriti just keeleõppe osas.

Kas sa soovitaksid sellist kursust ka teistele?

Jah, kindlasti! Meil oli aprillis ja mais Valgas ka keelekohviku üritused ja seal tegin omalt poolt reklaami teistele, julgustasin neid sellistes programmides osalema. Paraku on enamus inimesi Valgas tööinimesed ja ei saa endale lubada sellist ärakäimist. Siinses grupis olen mina ainuke väljastpoolt Tartut pärit osaleja, kohalikele on see siiski märksa lihtsam.

Millised on su edasised plaanid?

Oma tuleviku osas tean, et tahaks kindlasti edasi õppida, tahaks elada eestikeelses keskkonnas, leida töö. Ma arvan, et mul on tulevikuks üsna hea ja kindel plaan olemas.

Integratsiooni Sihtasutuse ja Eesti Rahva Muuseumi koostöös toimuvad ERMi järgmised keelepraktika kursused juba augustis Tallinnas ja septembris Narvas.

Projekt saab toetust Euroopa Sotsiaalfond+ toetusest rahastatava projekti nr 2021-2027.4.07.23-0006 „Eesti keele õpet toetavad tegevused ja kodanikuõpe“ alategevus nr 3.4.4.4 „Erinevate kultuuri- ja vaba aja tegevuste pakkumine eesti keele õppe toetamiseks ning praktiseerimiseks“ raames.