Vastame küsimustele: eesti keele kursused

Integratsiooni Sihtasutuse keeleõppe valdkonnajuht Jana Tondi annab ülevaate, milliseid eesti keele kursusi pakume tänavu. Samuti selgitab ta, kuidas saavad püsielanikud ja tagasipöördujad registreeruda augustist novembrini toimuvatele kursustele.

 

Kuidas olete toeks neile, kes soovivad eesti keele selgeks saada?

Pakume kõigile täiskasvanutele Eesti elanikele, kelle emakeel pole eesti keel, võimalusi õppida eesti keelt kursustel ja toetada õpinguid keeleõpet toetavatel tegevustel, samuti nõustamist eesti keele õppe küsimustes ja iseseisvat keeleõpet toetavad lahendusi. Kõigist neist võimalustest on võimalik tasuta osa saada. Ülevaatliku info saab sihtasutuse veebilehelt, pakutavatest võimalustest teavitame iseteeninduse ja sotsiaalmeedia vahendusel.  

 

Milliseid eesti keele kursusi korraldate?

Tagame võimaluse õppida eesti keelt tasuta kursustel tasemetel A1, A2, B1.1 ja B1.2 erinevates Eesti piirkondades ning veebis. Viime keelekursused läbi meie eesti keele majas ja korraldame nende läbiviimist keeltekoolides. Keelemajas võtame keeleõppijaid vastu Narvas, Tallinnas, Kiviõlis ja Paldiskis. Keeltekoole kaasame üle Eesti riigihanke korras.  

 

Kellele pakute võimalusi õppida keelekursustel?

Keelekursuste valik sõltub keeleõppija õiguslikust staatusest. 

Eesti püsielanikud on oodatud eesti keele kursusi tasemetel A1, A2, B1.1 ja B1.2, mille raames saab alustada keeleõpinguid kaks korda aastas (jaanuaris ja augustis). Nii algabki tänavune teine õppehooaeg augustis ja vastavatele kursustele saavad püsielanikud ennast registreerida iseteeninduses alates 15. juulist. Täpse info leiab sihtasutuse veebilehelt ja sotsiaalmeedias eesti keele maja kontolt

Uussisserändajad (tulid Eestisse elama tavarände, ajutise kaitse või rahvusvahelise kaitse korras vähem kui 5 aastat tagasi) on teretulnud eesti keele kursustele tasemel A1, A2 ja B1. Huvilised saavad registreeruda jooksvalt kohanemisprogrammi veebilehel. Kogu info saab sihtasutuse veebilehelt ja sotsiaalmeedias programmi kontolt

Eesti kodakondsuse saamisest huvitatud on oodatud eesti keele kursustele alates tasemest A1 kuni tasemeni B1. Vastavaid võimalusi pakume meie iseteeninduse vahendusel juuli, augusti ja septembri jooksul. Kursustel osalemise tingimustega saab tutvuda meie veebilehel

 

Mida keelekursustel osalemine tähendab?

Keelekursustele registreerumisega kaasneb kohustus õppida kursuse algusest kuni lõpuni, tundides aktiivselt osa võtta ja õppida täiendavalt iseseisevalt. 

Alates jaanuarist 2024 on eesti keele õppe maht tasemest A1 kuni tasemeni B1 kokku 500 akadeemilist tundi. Kursuste raames toimuvate tundide õppemahud keeletasemete kaupa on järgmised: tase A1 – 100 akadeemilist tundi, tase A2 – 150 akadeemilist tundi, tase B1.1 – 120 akadeemilist tundi, tase B1.2 – 130 akadeemilist tundi.  

Iseseisva töö maht erineb sõltuvalt keeletasemest: tasemetel A1 ja A2 on soovitatav kokku vähemalt 50 akadeemilist tundi ning tasemetel B1.1 ja B1.2 kokku vähemalt 40 akadeemilist tundi. Arvesse lähevad kõik pingutused, mida keeleõppija teeb õpitu kasutamiseks, näiteks kordab tunnis läbitut, lõpetab tunnis alustatud harjutusi või teeb ülesande harjutamiseks ja õpitu kontrollimiseks. 

 

Kellele soovitate eesti keelt kursustel õppida?

Keelekursusele tasub õppima tulla siis, kui oled veendunud, et saad nelja kuu jooksul ehk tänavu alates augustist kuni novembrini osaleda tundides täies mahus. Selleks tuleb ennekõike leida taseme poolest sobiv keelekursus, mille tunnid toimuvad sobivatel päevadel ja kellaaegadel. Otsustada tuleb enda jaoks ära ka see, kas osaled veebikursusel või käid tundides. Keeleõpe ei sobi kokku muude töödega (näiteks koosolekutel osalemise või klientide teenindamisega) või vaba aja veetmisega (näiteks spordi või koristamisega). Seepärast tasub teavitada oma otsusest õppima asuma nii lähedasi kui ka tööandjat, et keeleõppes oleks võimalik takistusteta osaleda.  

 

Mida tasub teha enne keelekursusele registreerumist?

Soovitame ennekõike põhjalikult läbi mõelda, kuidas keeleõppekursus sobitub igapäevaellu. Samuti tuleb analüüsida oma keeleoskust, et valida keelekursus endale sobival keeletasemel. Selleks soovitame keeleõppijal valida läbitud kursuse järel järgmisel keeleoskustasemel kursus. Näiteks kui on läbitud kursus tasemel A1, siis valida kursuse tasemel A2, mitte A1, B1.1 ega B1.2. Kui on läbitud kursus tasemel B1 või B1.1, siis tasub jätkata õpinguid kursusel tasemel B1.2.  

 

Kes ja millistele keelekursustele saab registreeruda juulis 2024?

Alates 15. juulist ootame püsielanikke registreeruma eesti keele kursustele, mida on võimalik läbida erinevates linnades või veebis: 

  • Eesti keele suhtluskursused tasemel A1, A2, B1.1 ja B1.2 Tallinnas  

  • Eesti keele suhtluskursused tasemel A2, B1.1 ja B1.2 Tartus  

  • Eesti keele suhtluskursused tasemel B1.1 ja B1.2 Sillamäel   

  • Eesti keele suhtluskursused tasemel B1.2 Jõhvis  

  • Eesti keele suhtluskursused tasemel A2, B1.1, B1.2 Kohtla-Järvel   

  • Eesti keele suhtluskursused tasemel B1.1 Lüganusel  

  • Eesti keele suhtluskursused tasemel A1, A2, B1.1 Narvas  

  • Eesti keele suhtluskursused tasemel A1, A2, B1.1 ja B1.2 veebis  

Igal eelmainitud keelekursusel algab õppetöö augustis ja lõpeb novembris. Tunde viivad läbi riigihanke korras selgunud keeltekoolid Multilingua Keelekeskus OÜ, Algus OÜ, Kersti Võlu koolituskeskus OÜ ja Sihtasutus Tartu Rahvaülikool. 

Sobiva kursuse valida ja selle registreeruda saab meie iseteeninduses kuni on vabu kohti või hiljemalt päev enne kursuse algust. 

 

Kust saavad püsielanikud infot augustis-novembris toimuvate keelekursuste kohta?

Seda leiab meie iseteenindusest, vahelehelt „Minu teenused“, teenuste (keelekursus/erikursus) otsingu kaudu. Kursust valides avaneb info kursuse lühikirjelduse, ajakava, õpetaja kohta ja koolitaja kontaktidega. Täpsemat infot kursuse sisu ja korralduse kohta saad koolitaja käest, kelle kontaktid on iseteeninduses konkreetse kursuse kirjelduse juures. 

 

Kuidas otsida iseteeninduses keelekursust?

Keelekursusi saab iseteeninduses valida teenuse nimetuse (“Keelekursus”), kursuse alguskuupäeva, keeletaseme ja toimumise koha järgi.  

 

Mis kinnitab keelekursusele registreerumist?

Kui oled valinud sobiva keelekursuse või muu sündmuse ja sellele registreerumiseks vajutanud rohelist „Registreeri“ nuppu, siis oled sa kursusele (sündmusele) end registreerinud ning saad automaatvastuse oma e-posti aadressile (veendu, et  andmete juures on õige e-kirja aadress).

 

Mida teha juhul, kui siiski ei ole võimalik osaleda valitud keelekursusel?

Kursusest loobuda või selle katkestada saab keeleõppija iseseisvalt iseteeninduses kohe, kuid mitte hiljem, kui üks päev enne kursuse algust. Kursuse katkestamise otsusest tuleb teavitada õpetajat ja/või koolitajat. 

Vabanenud õppekohale saab ennast registreerida järgmine huviline, kas iseteeninduses või meie klienditeenindaja abil. Sellisel juhul registreerumiseks on 2-3 nädalat aega peale kursuses algust.  

 

Mida on vaja keelekursuse läbimiseks?

Kursuse eduka läbimise järel väljastatakse kursuse lõpetajale tunnistus. Tunnistuse saamiseks tuleb aktiivselt osaleda õppetöös ning sooritada lõputest. Täpsemad kursuse sisuteemad ja lõpetamise tingimused on kirjas keelekursuse kirjelduses, millega saab tutvuda meie iseteeninduses.  

 

Missuguseid eesti keele õppe võimalusi veel pakute?

Lisaks keelekursustele pakume erinevaid keeleõpet toetavad tegevusi, nt erikursused, eesti keele ja kultuuri klubid, keelekohvikud, haridusprogrammid ning õppekäigud. Neis osaledes saab eesti keelt õppida ja harjutada.   

Erikursused toetavad keeleõpet tasemetel A1–B1 ning nende kohta saab täpsemalt lugeda kursuse lühikirjeldusest meie iseteeninduses.   

Keelekohvikud on mõeldud eesti keele õppijatele alates tasemest A2. Kohvik pakub tuge eesti keele õppimisel ja harjutamisel enne keelekursusele minekut või teadmiste kinnitamisel peale selle läbimist. Kohtumistel saad koos kaaslastega vabamas õhkkonnas igapäevastel teemadel suhelda.  

Eesti keele ja kultuuri klubidesse on oodatud need eesti keele õppijad, kes räägivad tasemetel B1, B2 või C1. Klubi julgustab eesti keeles vabalt rääkima ja seda edasi õppima, kuna kohtumised pakuvad lisaks keeleõppele ka praktikat keelekeskkonnas, sh ühistegevuste, näiteks õpitubades või õppekäikudel osalemise kaudu.  

Haridusprogrammid sobivad samuti keeleõppeks, sest neis saab õppida süvendatult kuulamist, rääkimist ja lugemist ning saada teadmisi Eesti kultuuririkkusest (nt kunst, arhitektuur, loodus, ühiskond, ajalugu, keel, kultuur).  

 

Kuidas saab keeleõpet toetavatele tegevustele registreeruda?

Info on kättesaadav meie sihtasutuse veebilehel keeleõppe kalendris ja eesti keele maja kontol sotsiaalmeedias. Registreerimine tegevustele toimub meie iseteeninduse kaudu.   

 

Milliseid võimalusi iseseisvaks õppeks soovitate?

Keelehuvilistele iseseisvaks õppeks loodud materjalid on koondatud meie sihtasutuse veebilehele, sh näiteks eesti keele e-kursus www.keeleklikk.ee.   

 

Mida teha, et eesti keele õpe sujub ja on edukas?

Õppida, õppida, õppida.