<dt>Pealkiri: </dt><dd> Integratsiooni Sihtasutuse eesti keele majade tegevuste ja teenuste mõjuanalüüsi lõpparuanne</dd>
Pealkiri:
Integratsiooni Sihtasutuse eesti keele majade tegevuste ja teenuste mõjuanalüüsi lõpparuanne
Autor:
Piia Viks-Binsol, Ave Lauren, Laura Palling, Reet Marii Rokk, Maarja Vollmer
Aasta:
2021
Manus:
Eesti keele majade mõjuanalüüsi lõpparuanne
Eesti keele majade mõjuanalüüsi infoleht

Integratsiooni Sihtasutuse eesti keele majade tegevuste ja teenuste mõjuanalüüsi eesmärk oli uurida Integratsiooni Sihtasutuse eesti keele majade tegevustes osalejate rahulolu, keelemajade tegevuste mõju lõimumisele, tegevuste koosmõju teiste Integratsiooni Sihtasutuse tegevustega ja töötada välja seiremetoodika. Lisaks uuriti Integratsiooni Sihtasutuse infokanalite kasutamist.

Analüüs viidi läbi Integratsiooni Sihtasutuse tellimusel perioodil september 2020 kuni juuni 2021.