Keelesõbra programm

Keelesõbra programmis osalemine annab keeleõppijale võimaluse harjutada eesti keelt vesteldes mentoriga, kelle jaoks eesti keel on emakeel või kes räägib eesti keeles sama hästi kui oma emakeeles.

Keeleõppijaks olemine tähendab, et

  • olete jõudnud eesti keele õpingutes tasemele B1 või kõrgemale ehk saate ennast igapäevastel ja teile olulistel teemadel väljendada (B1, B2, C1 ja C2 tasemete kirjeldused leiate sellelt lingilt); 
  • vestlete mentoriga eesti keeles igapäevastel teemadel;
  • lepite kokku, kas vestlete korra nädalas või tihedamini;
  • vestlemiseks kasutate teile mõlemale sobivat suhtluskanalit, nt telefon, Zoom, Messenger jt;
  • olete valmis vestlema ajavahemikus 14. veebruar – 14. mai 2024;
  • olete täisealine ja osalete vabatahtlikult.

Juhul, kui selgub, et teie keeleoskus või vanus ei vasta programmi tingimustele, siis võime jätta Keelesõbra võimaluse pakkumata ning soovitame muid lahendusi.

Tänavu osaleb Keelesõbra programmis sama palju keeleõppijaid kui oleme kaasanud eesti keele mentoreid – 900 inimest (vt lähemalt sellel lingil). Alustame keeleõppijate ja mentorite kokkuviimist sõbrapäeval, 14. veebruaril. Kuna lähtume registreerumisel avaldatud eelistustest, siis vajame vestluspaaride moodustamiseks aega ja võtame kõikide mentorite ning keeleõppijatega ühendust ajavahemikus 15. veebruar - 31. märts. Oleme juba ette väga tänulikud, et ootate ära Keelesõbra programmi meeskonna kirja vestluspartneri andmete ja edasiste juhistega!

Keelesõbrad vestlevad kuni 14. maini. Võtame tänavuse hooaja kokku ja anname teada järgmisest hooajast maikuu teises pooles. 

Lisainfo:

[email protected]