Eestirootslaste V laulu- ja tantsupidu. Kujundaja Piret Miina Roberg

Eestirootslaste V laulu- ja tantsupidu ,,Lähemalt ja kaugemalt"

Eestirootslaste V laulu- ja tantsupeo moto on "lähemalt ja kaugemalt", mis väljendub kooride, rahvatantsijate ja talharpamängijate kavades. Lähemalt on pärit kohalik omalooming ja rannarootsi pärimus laulude, tantsuviiside ja tantsude näol. Kaugemalt on pärit laulud Eesti, Rootsi ja soomerootsi koorilauluvarast. Kaugemalt on samuti Ukrainas asuvast Gammalsvenskbyst pärit rahvalik koraaliviis, mis kannab endas jälgi küla varasemast epohhist rannarootsi kogukonnana Hiiumaal enne 1781.a. Laulud esitatakse eesti ja rootsi keeles. Teemast "lähemalt ja kaugemalt" lähtudes on koostatud ka peo osana laulikusüit ,,Lähemalt ja kaugemalt". Süit sisaldab laule, mis olid populaarsed noorte rannarootslaste seas 19. sajandi keskpaigast 20. sajandi keskpaigani. Koos lauludega liigume eelmodernsest ajajärgust modernse ajajärgu poole ja näeme kuidas rannarootslased tutvusid ümbritsevate kultuuride ja keeltega. Laulikusüiti lauldakse muusika saatel üheskoos laulikukooriga ning ansambliga ,,Strand...Rand". Ühendkooris on üle 400 laulja Eestist, Soomest ja Rootsist. Peol osaleb 650 rahvatantsijat üle Eesti ja 1 tantsurühm Rootsist, kes esitavad rannarootsi pärimustantse ja tantse Rootsist, mis tuleneb samuti peo motost. Peol esitab maailma suurim talharpa ehk Vormsil mängitava hiiu kandle orkester Vormsi leike ja talharpalugusid. Kokku osaleb poolsada muusikut. Tule ja vaata ise, kui ei usu!

Lisainfo

Toetajad ja partnerid: Kultuuriministeerium, Eesti Kultuurkapital, Eesti Rahvakultuuri Keskus, Sweden-Estonia Cooperation Fund, Rannarootsi Muuseum, DFDS.