<dt>Pealkiri: </dt><dd> Õppekeelest erineva emakeelega õpilane koolis</dd>
Pealkiri:
Õppekeelest erineva emakeelega õpilane koolis
Autor:
Maie Soll, Mai-Liis Palginõmm
Publisher:
Tartu Ülikooli Narva Kolledž
Aasta:
2011
Released:
Narva
ISBN/ISSN:
ISBN 978-9985-4-0682-3 (trükis)/ISBN 978-9985-4-0683-0 (PDF)
Võtmesõnad:
eesti keele õpe kakskeelne õpe käsiraamat metoodiline juhend mitmekultuurilisus põhiharidus uusimmigrandid üldharidus Lõimitud aine- ja keeleõpe LAK-õpe LAK 
Manus:
252_Soll_2011_Oppekeelest_erineva_emakeelega_opilane_koolis.pdf

Juhend koolidele eesti keelest erineva emakeelega õppurite hariduse korraldamisest. Tuginedes Eesti koolide praktikale, käsitleb kogumik õppekeelest erineva emakeelega õpilase hariduse korraldamisega seotud väljakutseid: milles vajab selline õppur tuge; millele tuleks tähelepanu pöörata, kui taoline õpilane kooli tuleb; tema teadmiste, oskuste ning keelelise arengu hindamise võimalused ja viisid; tema keeleoskuse arendamine ainetunnis; kust saab õpetaja tuge.